Novel selectively targeted stimulation of the β2-adrenoceptor for the treatment of type 2 diabetes


Professor Tore Bengtsson Stockholms universitet
2 000 000 SEK - 2022

Om projektet

Vår grupp av forskare har upptäckt ett helt nytt sätt att hjälpa kroppen att sänka blodsockernivåerna. Detta nya sätt involverar ett annat sätt att stimulera en cellulär receptor som kallas β2-adrenoreceptorn (β2-AR). Vi upptäckte att med detta innovativa sätt att stimulera β2-AR kan vi kontrollera blodsockernivåerna vid experimentell diabetes och presentera ett nytt sätt att behandla typ 2-diabetes.

Målet med projektet

Målet är att förstå hur denna signalväg kan användas för att hjälpa människor med typ 2-diabetes.