Diabetes Wellness Network Sverige och dess systerorganisationer i andra länder har alla sitt ursprung i att en av grundarna, Michael Gretschel, har två barn med diabetes. Michael har tillsammans med sin arbetspartner sedan 35 år tillbaka, John Alahouzos arbetat ideellt i USA.

Deras engagemang ledde 1993 till grundandet av Diabetes Research & Wellness Foundation i USA som sedan dess har expanderat till England, Frankrike, Sverige, Norge och Finland.

Michael och John sitter i styrelsen sedan grundandet av den svenska stiftelsen tillsammans med Anders Lundgren och advokat Lars Lundberg.

Styrelsen är alla mycket aktiva och engagerade i stiftelsens arbete och har med sin långa erfarenhet och kunskaper utvecklat stiftelsen till vad den är idag. Styrelsen får inte betalt för sitt arbete, utan all tid som läggs ner som styrelsemedlem sker ideellt.

Michael Gretschel
Grundare av stiftelsen
Styrelseordförande
Har arbetat med insamling för diabetesforskning i mer än 30 år

John Alahouzos
Grundare av stiftelsen
Har arbetat med insamling för diabetesforskning sedan 1978 

Anders Lundgren
Har arbetat drygt 30 år med marknadsföring och försäljning. Har suttit med i styrelsen sedan 2006.

Lars Lundberg
Advokat. Har suttit med i styrelsen sedan 2010.