Diabetes är en sjukdom som drabbar människor i alla länder runt om i världen.

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en fristående svensk stiftelse som utgör en del av ett internationellt nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans arbetar för att hitta ett botemedel mot diabetes. 

Vi samarbetar med våra systerorganisationer i Norge, England, Frankrike, Finland och USA. Även om namnen på organisationerna kan variera i de olika länderna så tillhör de alla samma nätverk av organisationer som alla har samma mål - att öka medvetenheten om diabetes bland allmänheten och att stödja diabetesforskningen så att forskarna kan hitta ett botemedel mot sjukdomen.

Syftet med nätverket är att sammanföra forskare runt om i världen så de kan utbyta erfarenheter och kunskaper samt att kunna tillhandahålla viktiga hälsoråd till människor med diabetes i de länder vi finns representerade. Vi tror att en ökad förståelse och kunskap om diabetes är det första steget mot en förbättrad kontroll av sjukdomen och därmed en förbättrad livssituation.

Tillsammans har nätverket av organisationer sedan starten 1993 samlat in närmare 1 miljard kronor.