Insamlingsstiftelsen har tillkommit i syfte att öka allmänhetens kunskaper om diabetes samt närbesläktade sjukdomar. Vidare syftar stiftelsen till att stödja diabetesrelaterad forskning.

Insamlingsstiftelsen har som ändamål att stödja diabetesrelaterad forskning som vi tror har störst förutsättningar för att få fram förbättrade behandlingsmetoder för både typ 1 och typ 2 diabetes där vårt slutgiltiga mål är ett botemedel mot diabetes.

Ett annat ändamål är att informera allmänheten om diabetes och dess komplikationer samt vad man kan göra för att minska risken att drabbas av sjukdomen. Alltför många tror att diabetes inte är ett stort problem för att det finns insulin. Många har även begränsad kunskap om de långsiktiga komplikationerna som kan uppstå till följd av att leva med diabetes. Om det går att fånga upp människor som befinner sig i riskgruppen för att drabbas och få dem att testa sig i tid så kan vi förhoppningsvis hjälpa till och minska framtida problem. En tidigt upptäckt diabetes är lättare att hålla under kontroll.

Stiftelsen erbjuder även diabetiker olika typer av stöd och hjälpmedel som kan underlätta vardagen i väntan på ett botemedel.

Läs om den forskning vi är med och stödjer.