När du först får beskedet att ditt barn har diabetes så kan du bli alldeles överväldigad av känslor av chock, misstro, sorg, ilska och skuld. Allt känns så orättvist och det kan kännas mycket tungt. Speciellt i början.

Efterhand som du lär dig mer om sjukdomen så kommer du också att lära dig hur du kan hjälpa ditt barn hur han eller hon införliva hanteringen av sin diabetes i det vardagliga livet. Det kan krävas lite jobb innan du kommer underfund med hur ni ska balansera mat med insulin och aktiviteter. Ditt barn kanske tar beskedet om diagnosen med fattning och att det tuffaste kan vara att som förälder klara av sina egna känslor. Ditt barn kommer att vända sig till dig för vägledning och din attityd har en direkt inverkan på hur ditt barn ser på sig själv och hur han eller hon hanterar sin nya livsstil. Om ditt barn tar diagnosen med fattning så kan det vara lättare för barnet att acceptera den nya verkligheten. Om du reagerar med oro och rädsla så kan ditt barn reagera på samma sätt.

Hur ni hanterar diabetesen hemma beror på just ditt barns specifika behov. Men det finns några saker som alla föräldrar till barn med diabetes bör tänka på:

  • Prata om diabetes anpassat till barnets ålder, var ärlig och uppmuntra frågor
  • Låt små barn veta att de inte gjort något för att få sjukdomen
  • Försök att le och vara lugn när du berättar om diabetes
  • Förklara för barnet att han eller hon kan göra samma saker som barn utan diabetes men att det krävs planering.
  • Hjälp ditt barn att leva hälsosamt

  • Hjälp ditt barn att hålla koll på blodsockret, mat och fysiskt aktivitet

  • Gör ditt bästa för att förebygga kortsiktiga problem som högt eller lågt blodsocker

När ditt barn har fått diabetes så kan det kännas som om hela familjen har diabetes. Sjukdomen påverkar nästan allt i en människas liv. Vad vi äter, aktiviteter och sinnesstämningen. Det finns mycket som du som förälder och andra familjemedlemmar kan göra för att hjälpa barnet att klara hennes eller hans diabetes. Det är jätteviktigt att ha en positiv inställning och vara stödjande. Det kan också vara både hälsosamt och positivt att införa några nya, diabetesvänliga vanor. Familj och vänner kan hjälpa stödja genom att:

 • Välja att äta hälsosammare
 • Äta samma mat som ditt barn
 • Hänga med på ditt barns aktiviteter

Om du känner att du behöver prata om dina känslor runt ditt barns sjukdom så vänd dig till diabetesteamet. Som förälder kan det också vara skönt att prata med andra föräldrar i samma situation. Det finns ett antal forum på nätet där du kan dela känslor och tankar med andra föräldrar till barn med diabetes. På Facebook finns bland annat en öppen grupp som heter Föräldrar till barn med diabetes typ 1.