Jacob Andersson 
Företagspartners/samarbeten/projektledare för Blodsockerkollen  

info@diabeteswellness.se
Kontoret: 08- 511 612 00

Mats Karlsson
Digital mediaplanerare
Mats@diabeteswellness.se
Kontoret: 08- 511 612 00

Anne Dalström
Marknadskoordinator

ad@diabeteswellness.se
Kontoret: 08- 511 612 00

Stiftelsens diabetessjuksköterska
info@diabeteswellness.se
Kontoret: 08- 511 612 00

Ann Fogelberg
PR- och Pressansvarig

ann@diabeteswellness.se
Kontoret: 08-511 612 00
Mobil: 070-715 99 85

Tomas Årehed
Kundtjänstansvarig
tomas@diabeteswellness.se
Kontoret: 08- 511 612 00

Kundtjänst
08-511 612 00
info@diabeteswellness.se

Öppetider
Vardagar 10.00-16.00