Många vill stödja kampen mot diabetes i sina testamenten eller genom donationer. Det kan röra sig om aktier, fondmedel, pengar, fastigheter och dylikt. Dessa gåvor är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Du kan beställa vår enkla handledning för testamentsgåvor längre ner på sidan.

När du skriver ditt testamente så berättar du för omgivningen hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Testamentet skriver du för att försäkra dig om att ingen annan bestämmer hur dina tillgångar ska användas om du plötsligt skulle avlida.

Ett testamente är en levande handling. Det speglar din vilja just nu. Det är en bra idé att se över formuleringarna i ditt testamente då och då. Både relationer och värderingar förändras under livets gång. Det testamente du skriver idag ser med all säkerhet annorlunda ut om 15 år. Berätta därför för dina närmaste hur du vill ha det – och gör det medan du fortfarande kan!

Vem har du rätt att testamentera till? Du har enligt svensk lag rätt att testamentera till vem du vill och/eller till vilket ändamål du vill. Du kan testamentera pengar, fastigheter, värdepapper eller personliga ägodelar såsom tavlor eller andra värdesaker. Om du vill ändra förmånstagare till en försäkring så ska detta alltid skriftligen anmälas till försäkringsbolagen.

Det som du alltid måste ta hänsyn till är arvsrätten, det vill säga rätten till arv som din make/maka och/eller barn (bröstarvingar) har.

Om du önskar testamentshandledning är du välkommen att ringa oss på 08-511 612 00 eller skicka din fråga via e-post till info@diabeteswellness.se så skickar vi dig vårt speciellt framtagna informationsmaterial kostnadsfritt. Det ger dig vägledning i hur ett testamente kan skrivas och vad du bör tänka på när du vill upprätta ett testamente.