"Drömmen om att hitta ett botemedel mot diabetes"

Ett av stiftelsens viktigaste ändamål är att stödja diabetesrelaterad forskning (inom både typ 1 och 2) som syftar till att förbättra livssituationen för människor som lever med diabetes i väntan på ett botemedel. Vi söker aktivt efter innovativa forskningsprojekt i Sverige och runt om i världen som förhoppningsvis kommer att påskynda processen med att få fram ett fungerande botemedel mot diabetes.

Enligt statistik från världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control (CDC) så ligger en stillasittande livsstil, snabbmat och okända genetiska faktorer bakom en alarmerande ökning av antalet människor som drabbas av diabetes. Diabetes har blivit en av de huvudsakliga orsakerna bakom för tidig död orsakat av hjärt- och kärlsjukdomar hos människor som har diabetes. Diabetes är dessutom den ledande orsaken bakom andra komplikationer som blindhet, amputationer och njursvikt.

Idag lever minst 537 miljoner människor runt om i världen med diabetes enligt statistik från WHO. Beräkningar visar på att mer än 700 miljoner människor kommer att vara drabbade av diabetes till år 2045 på grund av en kombination av befolkningsökning, att allt fler lever allt längre samt en förändrad livsstil.


Forskningen behövs

Forskning behövs för att vi ska komma närmare en lösning på problemen kring diabetes och det kan vi bara åstadkomma med hjälp av våra generösa givare. Utan deras stöd så blir det ingen forskning.

Läs gärna mer om den forskning vi har varit med och finansierat eller om du är intresserad av att söka anslag till egen forskning så kan du göra det under Sök forskningsanslag