Rådgivande kommittén för stiftelsen består av en mängd experter inom en rad forskningsområden som tillsammans utgör grunden för det enorma arbete som utförs årligen när forskningsansökningar utvärderas. Denna grupp av experter går igenom alla inkomna ansökningar och betygsätter dem efter fastställda regler. Rådgivande kommittén ger sen sina rekommendationer till stiftelsens styrelse över vilka projekt som de anser är värda att finansiera med de medel som finns att tillgå.

Läs mer om hur arbetet går till med att utvärdera och välja ut de projekt som Rådgivande kommittén anser bäst överensstämmer med stiftelsens forskningsstrategi här >>>

Rådgivande kommittén består av följande medlemmar:

 

Professor Romain Barrès

Professor Romain Barrès

Romain Barrès is Professor, Group Leader and Program Coordinator at the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR), a Center located at the Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Bryndis Birnir

Professor Bryndis Birnir

Bryndis Birnir, PhD, is Professor in Physiology at Uppsala University, Sweden. She received her PhD in Physiology 1989 at UCLA, USA, where she studied sodium-dependent co-transport.

Dr. Ola Hansson

Dr. Ola Hansson

Ola Hansson has a basic education in biology and received his PhD in experimental diabetes research in 2005. He is since 2013 associate professor of functional genomics, currently heading the research unit Genomics, Diabetes and Endocrinology at Lund university, Sweden.

Professor Paul Johnson

Professor Paul Johnson

University of Oxford, UK

Professor Holger Luthman

Professor Holger Luthman

Lunds Universitet

Dr Elisabeth Qvigstad

Dr Elisabeth Qvigstad

Elisabeth Qvigstad MD (1993, University of Science and Technology, Trondheim), Ph.D. (2003, University of Science and Technology, Trondheim), certified as Specialist in Internal Medicine and Endocrinology (2013).

Professor Patrik Rorsman

Professor Patrik Rorsman

Göteborgs Universitet

Dr. Hanne Scholz

Dr. Hanne Scholz

Dr. Hanne Scholz is a main principle investigator at the Transplant Unit, Oslo University Hospital and at the Hybrid Technology Hub at the University in Oslo.

Professor John Wilding

Professor John Wilding

John Wilding leads Clinical Research into Obesity, Diabetes and Endocrinology at the University of Liverpool. He is an Associate Editor of Diabetic Medicine, and chairs the National Clinical Research Network Metabolic and Endocrine Speciality Group.

Tidigare medlemmar i rådgivande kommittén:

Professor Johan Gunnar Eriksson
Professor Torben Hansen
Professor Mikael Rydén
Dr Nils Wierup
Professor Valeriya Lyssenko
Dr Nicholas Timpson
Dr Mike Weedon
Professor Unn-Britt Johansson
Professor Paul Franks
Professor Jan Eriksson
Professor Marja-Riita Taskinen
Professor Christian Berne
Professor Paul Johnson
Dr Julian Paul Hamilton-Shield
Professor Ulf Smith
Professor Patrik Rorsman
Dr Leif Groop
Professor Gunilla Westermark
Professor Bente Karlund-Pedersen
Professor Kristian Folkvord
Professor Timo Otonkoski
Professor Kåre Birkeland 
Professor Paul Squires