Vårt forskningsprogram är utvecklat för att ge stöd åt unga forskare såväl som etablerade institutioner i deras arbete med att finna ett botemedel mot diabetes. Stiftelsen söker aktivt efter forskningsprojekt i Sverige och runt om i världen som på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder för människor som lever med diabetes.

Du kan läsa mer om vår forskningsstrategi och en beskrivning över hur vi arbetar med forskning i vår Research Strategy. Syftet med Diabetes Wellness Network Sveriges (DWNS) forskningsstrategi är att tydligt redogöra organisationens mål och prioriteringar för forskningsfinansiering. Strategin kommer bland annat att visa kunskap och förståelse för forskningens betydelse gentemot dess medlemmar. Dokumentet är en nedladdningsbar PDF-fil och är på engelska.