Idag räknar man med att det i Sverige finns drygt 450 000 människor med diagnosen diabetes. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fler än 600 000 människor i Sverige kommer att ha sjukdomen till år 2030. Den vanligaste typen av diabetes är typ 2, som 85-90 procent av de drabbade får och det mest alarmerande är att typ 2-diabetes numera blir allt vanligare bland den yngre delen av befolkningen - barn och ungdomar.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer som blindhet, hjärtsjukdomar, stroke, njurproblem och amputationer. Risken att drabbas av en hjärtattack är dubbelt så stor för en person med diabetes. Människor med diabetes har samma risk att få en hjärtattack, som någon som redan haft en hjärtinfarkt. Läs mer om följdsjukdomar.

Nybliven Diabetiker

Nybliven diabetiker

Att få diagnosen diabetes innebär ofta att det uppstår många frågor och känslor kring beskedet.

Shutterstock Motion

Leva hälsosamt med diabetes

Det är viktigt att leva ett hälsosamt och aktivt liv för att få behålla hälsan på längre sikt och må bra.

Shutterstock Komplikationer

Komplikationer och följdsjukdomar

Diabetes kan medföra komplikationer och följdsjukdomar som är viktiga att känna till.

Tjej Traning

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes uppstår när kroppen inte längre klarar av att producera insulin och det gör att man får för mycket socker i blodet.

Farbror Blodsocker

Typ 2-diabetes

Den vanligaste typen av diabetes är typ 2, som 85-90 % av de drabbade får.