Vad är typ 1-diabetes?

Typ 1-diabetes uppstår när kroppen inte längre klarar av att producera insulin och det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag.

Vid diabetes typ 1 skapar kroppen en autoimmun process som gör att det egna immunförsvaret bryter ner de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln som då hindras från att producera insulin. Orsaken till varför är fortfarande oklart.

Typ 1-diabetes drabbar ca 10-15% av alla med diabetes och då vanligtvis människor under 40 års ålder. Typ 1-diabetes är till viss grad ärftlig. Typ 1-diabetes brukar komma tidigt i livet och kallas därför också för barn- eller ungdomsdiabetes. Sjukdomen går inte att bota, men när man hittat en behandling som fungerar bra går det att leva ett bra liv med sin sjukdom.

 

Test 667577863

 

Symptom
Om man får typ 1-diabetes är det vanligt att man

  • behöver kissa ofta och mycket
  • blir väldigt törstig
  • är ovanligt trött
  • mår illa
  • har ont i magen
  • luktar aceton ur munnen
  • ser suddigt
  • snabbt går ner i vikt

Behandling
Typ 1-diabetes behandlas med insulin varje dag, antingen med sprutor eller insulinpump. En viktig del i behandlingen är att ha kontroll över sitt blodsockervärde. En stor del av diabetesbehandlingen bygger på egenvård som innebär att ansvaret läggs på varje patients förmåga att själv hjälpa till att hålla sin diabetes under kontroll. Det görs genom undervisning där patienten får lära sig sköta sin diabetes och hur man undviker komplikationer. Till sin hjälp har patienten stöd från personal på vårdcentralen eller speciella diabetesmottagningar.

Oftast så sköts okomplicerade diabetesfall via primärvården hos den lokala vårdcentralen. Ögon och fötter kontrolleras regelbundet. Prov och undersökningar sker efter individuella behov.

Om man misstänker att ett barn eller man själv har typ 1-diabetes ska man söka vård direkt på en akutmottagning, barnklinik eller vårdcentral.