Jag får fortfarande brev till min gamla adress
Kontakta oss så uppdaterar vi dina kontaktuppgifter. Observera att det av produktionstekniska skäl kan ta ett tag innan adressändringen träder i kraft.

Hur gör jag om jag inte vill ha några fler brev från er?
Kontakta oss på telefon 08-511 612 00 eller via E-post info@diabeteswellness.se så hjälper vi dig.

Varför får jag dubbletter?
Ibland händer det att en mottagare får mer än ett brev till sin adress, vänligen kontakta oss om så händer, så ser vi till att endast ett brev distribueras framöver.

Varför skickar ni gåvor till mig?
Gåvan är ett sätt att få fler att öppna breven och läsa innehållet och det är även ett litet tack för att vi får ta mottagarens tid i anspråk. Det finns inga förpliktelser kopplat till gåvan, men vi hoppas att den kommer till användning.

Varför skickar ni brev?
Ett av stiftelsens ändamål är att öka kunskapen om diabetes och brev har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut med information.

Jag har returnerat brev men jag får nya brev, hur kommer det sig?
All returpost hanteras av posten och vi får endast brev i retur som posten inte kunde leverera. Vänligen kontakta oss om du inte önskar få fler brev.

Hur kan ni veta att jag har diabetes?
Det vet vi inte, stiftelsen har ingen tillgång till sån information. Diabetes drabbar många och därför är det stor sannolikhet att våra brev distribueras till många med diabetes utan att vi vet om det. Det är en viktig del i stiftelsens arbete att sprida information om sjukdomen diabetes, både bland de som har och inte har sjukdomen.

Jag har bett om att bli struken, varför har jag fått ett brev till efter det?
Vi spärrar alltid en adress så fort vi får information om det, men våra produktionstider gör att det ibland tyvärr kan ta lite tid för en spärr att fungera helt som den ska. Så tyvärr kan det komma något enstaka brev efter det.

Hantering av personuppgifter
Diabetes Wellness Sverige samlar in namn- och adressuppgifter med modern informationsteknik från offentligt tillgängliga källor och upprättar eget register för utsändande av brevförsändelser. Du kan när som helst meddela oss om du inte önskar få fler brev.

Som kund kan du begära att uppgifter ändras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs enklast genom att kontakta oss via telefon, e-post eller brev.