Att få diagnosen diabetes innebär ofta att det uppstår många frågor och känslor kring beskedet. Med så mycket information som finns tillgängligt idag via internet, kan det ganska snabbt bli väldigt överväldigande och förvirrande att försöka söka ut den information som gäller för just dig. Det är därför väldigt viktigt att kunna lita på källan bakom informationen. Sök därför alltid efter information från källor som din läkare eller lokala vårdcentral rekommenderar dig.

Om du har fått diabetes
  • Fråga din vårdcentral efter ett HBA1c (glykosylerat hemoglobin) minst en gång per år och håll koll på dina värden. Använd dig gärna av en diabetesdagbok så att du lätt kan hålla ordning på dina värden.
  • Kontrollera regelbundet blodtryck hos din diabetesläkare.
  • Gå regelbundet igenom all medicin du tar tillsammans med din diabetesläkare.
  • Kontrollera dina ögon, njurar, kolesterol- samt triglyceridvärden årligen, eller oftare om du redan har problem.
  • Kontakta gärna en dietist eller din vårdcentral om råd kring diet och frågor kring vikt.
  • Informera din tandläkare om att du har diabetes och planera in minst ett besök om året.
  • Var speciellt varsam mot dina fötter. Kontakta en fotvårdsspecialist för en ordentlig genomgång av fötterna för att se efter sår och infektioner som på lång sikt kan bli allvarliga.

Vad Innebar Diabetes

Gratis broschyr om diabetes

Beställ vår introduktionsbroschyr ”Vad innebär diabetes?”. Det är en grundläggande introduktion till sjukdomen diabetes med innehållsrik läsning både för drabbad och anhörig.

Ring oss på 08-511 612 00 eller mejla info@diabeteswellness.se för att beställa hem ditt exemplar helt gratis.