Den 14 november varje år infaller den internationella diabetesdagen, världsdiabetesdagen. Det är en dag för att uppmärksamma diabetes och alla de människor som lever med sjukdomen. Världsdiabetesdagen startades av International Diabetes Federation (IDF) och världshälsoorganisationen WHO 1991. Att det är just den 14 november som tillängnas beror på att Frederick Banting, en av upptäckarna av insulin, föddes den 14 november 1891.

Varje år den 14 november uppmärksammar olika organisationer och företag dagen och vi på Diabetes Wellness Sverige är en av dem. På olika sätt arbetar vi för att informera om diabetes och sprida kunskap. Även våra systerorganisationer uppmärksammar dagen på olika sätt i USA, Norge, Frankrike, Finland och England.