Under olika tillfällen har vi undersökt vilka kunskaper människor har om diabetes. Se gärna vår video gällande frågor och myter om diabetes och ta del av resultaten som framkom under en enkätundersökning.

 

Sommaren 2015 gjorde vi en enkätundersökning angående myter om Diabetes. Deltagare, åskådare och besökare av Midnattsloppet, Blodomloppet och Stavmilen har svarat sant eller falskt på 5 påståenden. Vi har kunnat ta ut viss uppseendeväckande information om människors kunskap kring sjukdomen diabetes och här nedan lyfter vi fram de resultat som utmärkte sig mest.

Totalt fick vi in 679 svar, varav 518 var från kvinnor och 161 från män. Åldern är från 9 – 93 och vi har delat in svaren per åldersgrupperna.


Personer med diabetes tål inte socker. 
Rätt svar: Falskt
Totalt resultat: Sant: 38 %, Falskt: 62 %
(4 av 10 tror att diabetiker inte tål socker)

Förklaring: Kosten för en diabetiker skiljer sig egentligen inte alls från den kost som alla borde äta – en hälsosam och balanserad kost. Självklart kan någon med diabetes äta socker eller en liten godisbit då och då inom ramen för en hälsosam och balanserad kost.


Diabetes är en kronisk sjukdom och går inte att bota.
Rätt svar: Sant
Totalt resultat: Sant: 75 %, Falskt: 25 %

Förklaring: Diabetes är en kronisk sjukdom, men det finns bra behandling att få. Det är viktigt att komma igång med behandlingen så snart som möjligt och att försöka hålla ett bra blodsockervärde i närheten av det som friska personer har. Genom att motionera, se över sina matvanor och sluta röka kan man förebygga och i viss mån behandla diabetes typ 2.


Har du diabetes måste du äta på fasta tider. 
Rätt svar: Falskt
Totalt resultat: Sant: 73 %, Falskt: 27 %

Förklaring: Som diabetiker bör man äta regelbundet men man måste inte äta exakt samma klockslag varje dag. 


Diabetes ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
Rätt svar: Sant
Totalt resultat: Sant: 90 %, Falskt: 10 %

Förklaring: Diabetes är en kärlsjukdom. Risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd för personer med typ 2-diabetes, det förhöjda blodsockret påverkar kärlen i kroppen. I första hand är det de stora blodkärlen som drabbas av åderförkalkning, men även hjärtmuskelns minsta blodkärl kan förändras så att syresättningen minskar.


Diabetes är inte så allvarligt, det finns ju insulin. 
Rätt svar: Falskt
Totalt resultat: Sant: 90 %, Falskt: 10 %) (Fler än 2 av 10 tror att diabetes går att bota)

Förklaring: Diabetes är en allvarlig och kronisk sjukdom. Vid båda typerna av diabetes (typ 1 och typ 2) finns en förhöjd risk att utveckla vissa typer av komplikationer. Upptäckten av insulin gör att diabetiker idag ofta kan leva ett långt och bra liv men insulinet i sig är inget botemedel mot sjukdomen.