Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige bildades i april 2006 i syfte att öka allmänhetens kunskaper om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes samt därmed liknande besläktade sjukdomar.

Vidare syftar stiftelsen till att stödja forskningen om och behandlingen av diabetes samt att, efter behovsprövning, bistå diabetesforskningen. Stiftelsens stadgar finns här.

Ändamålen uppfylls genom att stiftelsen…

• ger behovsprövat stöd till diabetesrelaterad forskning i Sverige och i andra länder.

• informerar allmänheten om diabetes – om orsaker, komplikationer och behandling.

• informerar om hur man kan minska risken att drabbas av sjukdomen.

• identifierar och motiverar riskgrupper att testa sig i tid. Tidigt upptäckt diabetes är lättare att hålla under kontroll.

• erbjuder olika typer av stöd och hjälpmedel som kan underlätta vardagen för de som lever med diabetes.