Roller för splitsning av isoform CD59-IRIS-1 i betacells identitet och funktion


Dr Benjamin King
Lund University Diabetes Center
2 000 000 SEK - 2022

Betaceller utsöndrar insulin, ett hormon som kontrollerar blodsockernivåerna. Vid typ 2-diabetes (T2D) kan det finnas en funktionsförlust hos insulinutsöndrande betaceller, vilket leder till lägre insulinnivåer och högre blodsocker. Det har blivit uppenbart att detta kan bero på betacellsdedifferentiering, en process där betaceller förlorar sin identitet och funktion (1) och blir oförmögna att göra sitt vanliga jobb. Hämning av dedifferentiering, eller reversering av processen, kan möjliggöra återställande av betacellmassa och funktionalitet i T2D, vilket förbättrar insulinutsöndringen och blodsockerhomeostasen.