High resolution optical 3D imaging to understand human diabetes pathophysiology in a whole organ context


Professor Ulf Ahlgren
Umeå Universitet
2 000 000 SEK - 2021

Att kunna studera mängden och organisationen/distributionen av olika celltyper i den humana bukspottkörteln är av stor betydelse för diabetesforskningen. Tyvärr har sådana analyser varit begränsade pga. teknologiska tillkortakommanden. Vi har utvecklat en ny metod som tillåter studier av den mänskliga bukspottkörteln med mikrometerprecision, med möjlighet att fritt färga in, 3D visualisera och kvantifiera olika celltyper och proteiner i hela organets volym.

Baserat på unika data set, som för första gången visar den fullständiga utbredningen av de insulinproducerande ß-cellerna i samband med diabetes, har vi identifierat en rad tidigare okända förändringar. Det är vår förhoppning att dessa upptäcker i förlängningen ska möjliggöra nya vägar för att skydda och/eller stimulera nybildning av insulinceller. De utvecklade metoderna i sig utgör ett viktigt steg för detaljerade analyser av de endokrina cellernas funktion, mognad och identitet etc., via en uppsjö av markörer, i studier av bukspottkörtelns anatomi och patofysiologi.