Publicerat 20 januari 2023

Kan högre skatter få oss att äta hälsosammare? Det tror Livsmedelsverket som kräver att någonting görs för att motverka våra dåliga matvanor och har gjort en kunskapsgenomgång om effekterna av olika styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion.
Bland annat har Norge och Storbritannien infört sockerskatt. Något som vi kanske också borde införa.

Allt fler får allt sämre hälsa på grund av matvanor, enligt Livsmedelsverket, som har tittat på vad andra länder har gjort för att förbättra folkhälsan, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett av sätten är att just öka skatterna på varor som läsk och sötade drycker.
– Kalorier i flytande form registrerar vi inte på samma sätt som kalorier som finns i mat så det är betydligt större risk att gå upp i vikt. Och övervikt i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket till Ekot.
Livsmedelsverket gjort en kunskapsgenomgång om effekterna av olika styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion. Allt sker inom ramen för ett pågående regeringsuppdrag om salt och socker.

85 länder som Livsmedelsverket tittat på har just ökad skatt på sötade drycker, vilket tycks leda till minskad försäljning.
– Vi kan inte lägga allt ansvar på individerna utan det måste bli lättare att äta hälsosamt, säger Åsa Brugård Konde till Ekot.

Källa: Tidningen Näringslivet

I den kunskapsgenomgång som publicerades i början av december går Livsmedelsverket igenom befintlig forskning om en bred uppsättning styrmedel – metoder – för att förbättra människors matvanor och hälsa, bland annat vad som gjorts i andra länder och vilka effekter som olika utvärderingar visat på.

Exempel på styrmedel i rapporten: skatt på drycker med tillsatt socker eller annan ohälsosam mat, sänkt moms på hälsosam mat, EU:s skolfruktsstöd, krav inom offentlig upphandling, framsidesmärkningar på livsmedel, informationskampanjer, nudging (olika sätt att göra de hälsosammare valen till de enklaste valen), samt reglering av marknadsföring, utbud, priskampanjer och placeringen av livsmedel i butik.

Kunskapsgenomgången är ett av flera underlag som Livsmedelsverket tar fram inom ramen för regeringsuppdraget om minskat intag av salt och socker. En annan del av uppdraget är att, tillsammans med livsmedelsbranschen, undersöka om det är möjligt att företagen själva åtar sig att arbeta för hälsosammare mat genom så kallade frivilliga överenskommelser.

Uppdraget slutredovisas våren 2024 och i slutrapporten till regeringen kommer det att göras en sammanfattande analys av vilka metoder som är framkomliga och effektiva.

Källa: Livsmedelsverket
Rapport från Livsmedelsverket

Läs även
Höjd Sockerskatt i Norge
Sockerskatt nu även införd i Storbritannien
Är du sockerberoende?
Sockerhalten på varor i butiker markeras med olika färger
Så farligt är socker