Publicerat 7 februari 2019

Broccoli skyddar mot diabetes typ 2 enligt ny forskning. Forskare har identifierat en antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – som en ny antidiabetisk substans. En patientstudie visar på signifikant lägre blodsockernivåer hos deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av sulforafan.

- Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent i metabol fysiologi vid Göteborgs universitet.

Publiceringen i tidskriften Science Translational Medicine bygger på flera års forskning vid Sahlgrenska akademin och Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet, och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Målet har varit att hitta nya läkemedel mot diabetes typ 2 genom att angripa en tung sjukdomsmekanism: Leverns förhöjda glukosproduktion. Det klassiska preparatet metformin arbetar just så, men ger ofta magbiverkningar och kan inte heller användas vid försämrad njurfunktion, vilket drabbar många med diabetes.

Djurstudier på råttor och möss
Forskarna började med att kartlägga genförändringarna i levern vid diabetes. 50 gener visade sig ha nyckelroller med stort inflytande på helheten. Dessa skulle sedan matchas mot olika substanser i jakten på något som kunde angripa just nyckelgenerna, och därmed slå på bred front.

Av 2 800 undersökta substanser visade sig sulforafan, via datorbaserade matematiska analyser, ha bäst egenskaper för uppdraget. Därmed hade man ringat in en antioxidant som tidigare studerats för behandling av cancer och inflammationssjukdomar, men inte för diabetes.
Cellförsök följdes av djurstudier på råttor och möss med kostframkallad diabetes. Blodsockret hos de djur som fick sulforafan sjönk med 23 procent på fyra veckor, och med 24 procent hos dem som gavs metformin.

- Vi testade med att ta bort sulforafan i extraktet och då försvann effekten. Vi tittade också på generna från levern på djuren och såg att de 50 nyckelgenerna verkligen hade förändrats i rätt riktning, säger Anders Rosengren.

Functional food-preparat
Med vetskap om att sulforafan inte skadar människor, vilket fanns dokumenterat sedan tidigare, gjordes sedan en patientstudie med ett hundratal deltagare. 

Så gott som alla gick på metformin, men i gruppen som åt sulforafan varje morgon under tolv veckor fick patienterna med dåligt reglerat blodsocker och BMI på 30 eller mer, faktorer som hänger samman med förhöjd glukosproduktion, signifikant lägre blodsocker än motsvarande personer i placebogruppen. Sulforafan gjorde alltså stor nytta hos precis de patienter, i studien 17 personer, som har förhöjd glukosproduktion i levern.

En daglig dos sulforafan utvinns ur fyra till fem kilo broccoli. Planen är att inom två år ha ett functional food-preparat ute. Utvecklingen sker ihop med Lantmännen.

- Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren.

Om man har svårt att få tag på broccoli, när kan man få tag på broccoliextraktet?

- Förhoppningsvis kommer vi att släppa broccoliextraktet som vi använder i studien för diabetiker via apotek till hösten, avslutar Anders.

Text: Ann Fogelberg/Anders Rosengren
Foto: Johan Wingborg


Broccoli odlades av greker och romare redan för 2 000 år sedan, och har möjligen odlats i Sverige sedan vikingatiden då annan kål började odlas. Det var först på 1950-talet som den blev populär – först i USA och sedan i Europa. Broccoli kan odlas över hela Sverige, då den är relativt härdig.

Broccoli är rik på antioxidanter, såsom sulforafan och karotenoiden lutein. Broccoli innehåller även glukosinolat. Halterna av vattenlösliga näringsämnen i broccoli, såsom vitamin C och antioxidanter, minskar vid tillagning genom kokning. (Wikipedia)

Här är några recept innehållande broccoli:
Ingefärs- och vitlöksspett med rödkål, broccoli, pinjenötter och aioli med gurkmeja (Björn Frantzén)

Ugnsbakad lax med broccoli, blomkål, citron, tomatsallad och majonnäs (Bitten Jansson och Pia Nordström)