Träningsintervention vid metabola sjukdomar


Juleen Zierath och Anna Krook
Karolinska Institutet
1 000 000 SEK - 2015

Projektet kommer att involvera korta högintensiva träningspass hos människor med diabetes typ 2. Forskarna kommer att titta på hur träningen påverkar personerna, dels om det gör att de får en slakare glukoskurva av träningen, och dels hur det påverkar uttryck och funktion av olika gener i muskeln. Träningspassen kommer att utföras i samband med måltider, ett pass innan frukost, ett innan lunch och ett sista innan middag. Tanken är att det ska vara korta intensiva pass på ca 6 minuter vardera. Projektet kommer att följa testgruppens utveckling och se vilken effekt träningen har, och dels vilken tidpunkt som är mest gynnsam. De kommer även att titta på skillnader mellan de olika personerna i gruppen och hur de svarar på den intensiva träningen.

Det viktiga med projektet är att utveckla något som är effektivt och som kan fungera i människors vardag. Den högintensiva träningen ska vara något som går att utföra enkelt och gå att göra till en del av människors liv på ett smidigt sätt. För forskarna är det avgörande att testpersonerna kan använda sig av metoderna själva också.

Muskelforskarna Juleen Zierath och Anna Krook