The role of pancreatic macrophages for development and maturation of islets of Langerhans and long-term metabolic control


Professor Mia Phillipson
Uppsala Universitet
1 002 000 SEK - 2015

Diabetes är ett globalt folkhälsoproblem som kännetecknas av otillräcklig funktion av de insulinproducerande pankreasöarna. Trots intensiva studier under lång tid är de bakomliggande orsakerna fortfarande oklara. Makrofager är en slags immuncell som finns i alla kroppens vävnader och som är effektiva på att döda invaderande mikroorganismer, men även är involverade i att läka sår och bilda blodkärl. Våra pankreas-öar fortsätter att mogna i sin funktion efter att vi fötts och detta sammanfaller med att det finns många makrofager i pankreas, vilka sedan minskar i antal med ålder.

Vi har preliminära data som pekar på att dessa makrofager behövs för optimal ö-utveckling och funktion. I en pilot studie fann vi att möss som saknar makrofager under sin första levnadsvecka hade nedsatt metabol kontroll av blodsocker, samt defekt pankreas-ö-anatomi.
Vår hypotes är att en infektion under perioden för pankreas-ö-utveckling, dvs kort efter födseln eller under graviditeten, påverkar pankreas-makrofagernas funktion så att öarnas utveckling och långtidsfunktion försämras och risken för att utveckla diabetes senare i livet därmed ökar.