Regulation of glucose homeostasis in type 2 diabetes by eicosanoids


Professor Nicolas Pillon
Karolinska Institutet
1 000 000 SEK - 2021

Hos personer med typ 2 diabetes har man noterat en låggradig men kontinuerlig aktivering av immunsystemet i flera olika vävnader. Denna konstanta inflammation misstänks bidra till sjukdomens utveckling. Vid träning och fysisk aktivitet ser man en kortvarig aktivering av immunsystemet som är viktig för anpassning till fysisk aktivitet, vilket i sig bromsar utvecklingen av typ 2 diabetes.

Hur aktivering av immunsystemet kan vara fördelaktig i en situation och skadlig i en annan är en central frågeställning i denna forskningsplan. Det är känt att regelbunden fysisk aktivitet är positivt för personer med typ 2 diabetes, och att stillasittande och inaktivitet kan påskynda utveckling av typ 2 diabetes. Hur immunsystemet är involverat i detta är oklart. I forskningsprojektet kommer vi specifikt undersöka vilken roll en grupp av pro-inflammatoriska molekyler (eicosanoider) har i såväl skelettmuskelns immunsvar som glukosmetabolism för att i slutändan både hitta nya sätt att förebygga samt att behandla typ 2 diabetes.