Mechanisms in skin wound healing in non-diabetic and diabetic conditions and the effect of wound treatment with chemokines


Dr. Evelina Vågesjö
Uppsala Universitet
200 000 SEK - 2017

Sår i huden är vanligt förekommande och de läker oftast av sig själva utan problem. Av olika anledningar kan såren förbli öppna och detta är associerat med diabetes. I detta projekt undersöks hur olika immunceller rekryteras till sår och vilken funktion de har väl vid såret i sårläkningprocessen. Forskningsfältet immunofysiologi växer och det är väldigt spännande. Hur immunceller förflyttar sig i kroppen och deras funktion lokalt regleras i stor grad av en grupp proteiner med kemotaktiska egenskaper, kemokiner. Genom att styra nivåerna av olika kemoniker lokalt i såret kan immuncellernas beteende och funktion påverkas så att läkningen startas och läkningsproceessen accelereras. Vi har i ett annat projekt tagit fram ett system att leverera humanakemokiner till sårytan genom att använda mjölksyrabakterier som vi genetiskt modifierat. I detta projekt undersöks även biotillgängligheten i sår av kemokiner levererade av mjölksyrabakterier och hur de cellulära mekanismerna och immuncellernas beteende i sår skiljer sig vid diabetes. 

Dr Evelina Vågesjö, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi