Examining acinar tissue of type 1 diabetes pancreata to elucidate the etiology of the disease


Dr Marcus Lundberg
Uppsala Universitet
200 000 SEK - 2019

Målet med projektet

Typ 1-Diabetes (T1D) är en sjukdom där huvudsymptomen uppkommer på grund av en förlust av insulin-producerande beta-celler. Orsaken till förlusten av beta-celler är dock okänd.

Beta-cellerna återfinns i cellkluster (s.k. langerhanska öar) utspridda i bukspottskörteln. Huvuddelen av bukspottskörtelns volym består dock av exokrin vävnad, vars funktion är att producera och utsöndra matspjälkningsenzymer ut till tunntarmen. Eftersom volymen samt funktionen av den exokrina vävnaden minskar vid T1D, har sjukdomen nyligen blivit erkänd som en sjukdom där hela bukspottskörteln är drabbad. Trots detta är väldigt lite känt kring den exokrina vävnadens utseende (histologi) samt cellfysiologi.

Genom att karakterisera exokrin vävnad och associerade förändringar i langerhanska öar vid T1D, kan viktiga ledtrådar till sjukdomens orsak upptäckas. I detta projekt kommer avancerade molekylära metoder användas till att undersöka utseendet samt cellfysiologin i sällsynta prover från bukspottskörteln. Hypotesen är att exokrin vävnad i T1D-bukspottskörtlar har ett förändrat mönster i utseende och cellfysiologi, särskilt i närheten av langerhanska öar.