Publicerat 7 oktober 2022

Historiskt sett har stressreaktionen varit nödvändig för människan för att överleva, till exempel vid en rovdjursattack. I vårt moderna samhälle är sådana attacker ovanliga. Betydligt vanligare är den icke akuta och långvariga stressen som kan skada oss och öka risken för bland annat typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

Stressreaktionen innebär ökad utsöndring av hormoner, framför allt adrenalin, noradrenalin och kortisol. Det är en alarmsignal – pulsen stiger, hjärtat slår kraftigare och snabbare, blodtrycket stiger, blodet styrs bort från de inre organen till musklerna. Levern utsöndrar socker till blodet och blodsockret stiger. Musklerna är fyllda med blod, den högre blodsockernivån gör att vi orkar mer. Reaktionen var viktig i många tiotusentals år då vi levde som samlare och jägare på savannen men nu har vårt sätt att leva drastiskt förändrats.

Stress och diabetes
I dag är förmodligen den långvariga stressen, kanske till och med den kroniska stressen, vanligare. Det kan vara en malande oro för dålig ekonomi, för att bli arbetslös, eller det kan vara tristessen på ett jobb med hög arbetsbelastning eller monotona uppgifter på arbeten vi inte trivs med. Den akuta stressen orsakar inte sjukdom, det är den långvariga som gör det.

Stresshormonernas effekt att höja pulsen, blodtrycket och blodsockret gör att den som har en nedsatt förmåga att omsätta socker, så kallad prediabetes, kan tippa över gränsen och insjukna i typ 2-diabetes. Den som redan har ett förhöjt blodtryck riskerar hjärt- kärlsjukdomar. För en diabetiker innebär den långvariga stressreaktionen att blodsockret blir mer svårskött.

Typ 2-diabetes inom olika yrken
Mängder av vetenskapliga studier och insamlade data pekar på sambandet stress och diabetes. En svensk studie som publicerades i tidskriften Diabetologia år 2019 beräknade förekomsten av typ 2-diabetes inom de 30 vanligaste yrkena från 35 års ålder.

För männen var förekomsten av typ 2-diabetes högst inom tillverkningsindustrin och transportbranschen. För kvinnor var sjukdomen vanligast bland yrken inom städbranschen och tillverkningsindustrin.

Yrken som tycks minska risken för män att drabbas av typ 2-diabetes visade sig vara universitetslärare, arkitekter och civilingenjörer. Bland kvinnorna var risken lägst för fysioterapeuter, tandhygienister, författare och konstnärer. Forskarna bakom studien menar att det är viktigt med mer forskning som studerar arbetsvillkorens betydelse för utvecklingen av typ 2-diabetes. De föreslår även att arbetsplatser sätter in åtgärder som kan hjälpa anställda i riskyrken att förbättra sin hälsa.

Länk till studien.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki