Publicerat 26 augusti 2022

Du kan ha haft en hjärtinfarkt – utan att ens ha märkt av den. Men efteråt går det att finna rätt tydliga tecken som bekräftar misstankarna.
– Det är inte alls lätt att känna igen alla symtom, det är förklaringen till de här ”tysta infarkterna”, säger Jan Nilsson, hjärtspecialist, professor och överläkare.

Ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt. Men även ärftliga anlag kan ha betydelse. Andra riskfaktorer, som gör risken större att bli drabbad, är rökning, förhöjda blodfetter, högt blodtryck, övervikt/fetma, diabetes och stress.

Hjärtinfarkt är vanligare bland män. De har en ökad risk från 55 års ålder medan kvinnor har en ökad risk från 65. Men ju äldre vi blir, desto mer jämnas skillnaden ut. Till slut dominerar kvinnorna i statistiken. Detta eftersom de i snitt lever längre än män.

Akut hjärtinfarkt – ett klassiskt tecken
Ett klassiskt tecken på akut hjärtinfarkt är kraftig värk i bröstet som också kan stråla ut i vänster arm. Smärtan beskrivs ofta som ett stålband, eller känslan av att en elefant klivit upp på bröstet.

Till de mer vanliga tecknen på akut hjärtinfarkt hör också att man kan få svårt med andningen, bli kallsvettig, känna sig ängslig och få ångest. Hjärtklappning och yrsel kan vara symtom på en pågående infarkt – liksom besvär som påminner om influensa med samtidig smärta i bröstet. 

Men om man inte har haft de här tydliga symtomen, men ändå misstänker att man kan ha haft en hjärtinfarkt – vilka är då de efterföljande tecknen man ska vara vaksam inför? 
– Ett tecken är att man plötsligt har fått mycket sämre kondition och inte alls orkar lika mycket som tidigare. Ett annat symtom är hosta som inte ger med sig, det är också kopplat till en känsla av att det är tyngre att andas. Båda de här symtomen är tecken på att du har fått en hjärtsvikt, en skada på hjärtmuskeln, som är en följd av en hjärtinfarkt, säger Jan Nilsson, hjärtspecialist, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus samt även medicinsk expert på Hjärt-Lungfonden.  

Men det finns fler tecken än så:
– Man kan börja få problem med att benen svullnar, särskilt nedåt anklar och vrister. Det är ett tecken på att hjärtat inte pumpar ordentligt. Man kan också känna att hjärtat under längre perioder slår oregelbundet eller slår extraslag. Det är också tecken på en skada på hjärtat.

Kan de här tecknen, var och en för sig, vara symtom på att man har haft en hjärtinfarkt?
– Ja, absolut. De ”tysta infarkterna” kan ge väldigt diskreta symtom som man knappt känner av alls. Eller så har man inte kopplat ihop de symtom man tidigare haft med en hjärtinfarkt eftersom de inte har varit tillräckligt starka, säger Jan Nilsson. 
Man räknar med att ungefär var femte hjärtinfarkt är en ”tyst infarkt” med mildare symtom. 

Ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt. Men även ärftliga anlag kan ha betydelse.

Hur ska man då själv agera om man får symtom som i efterhand kan vara följden av en infarkt som gått obemärkt förbi?
– Då är det inte lika bråttom, då behöver man inte ringa 112, utan man tar kontakt med sin läkare och berättar att det har hänt något. Samtidigt ska man vara tydlig med sitt budskap. Då kan man få hjälp med sina symtom, så att de inte är så påtagliga. 

Man ska också ha förebyggande läkemedel för att minska risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt, tycker Jan Nilsson: 
– Då handlar det framför allt om behandling för att sänka kolesterolnivån, viss blodförtunnande behandling samt behandla alla andra riskfaktorer – till exempel om blodtrycket är för högt. Det är inte heller ovanligt att diabetes upptäcks i samband med en hjärtinfarkt.

Viktigt med förebyggande behandling
Just förebyggande behandling är väldigt viktigt. Har man haft en hjärtinfarkt, även om man knappt märkt av den, så är risken att drabbas på nytt klart förhöjd, betonar Jan Nilsson:
– Om symtomen man fått beror på att man tidigare haft en infarkt, så har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen. Det kan till och med ske efter ganska kort tid. Störst risk löper man redan den första månaden efter infarkten, säger Jan Nilsson. 

Tecken på tyst hjärtinfarkt

• En smärta som strålar upp mot käkarna, lite likt tandvärk.

• Smärta ner mot magen som kan kännas som magkatarr.

• En diffus smärta ut i vänster arm.

• Andningssvårigheter.

• Ångestkänsla i kombination med en mindre intensiv bröstsmärta eller ett tryck över bröstet.

• Illamående.

Källa: Jan Nilsson, professor och hjärtspecialist vid Skånes universitetssjukhus och medicinsk expert på Hjärt-Lungfonden.

Hjärtinfarkt räknas till våra folksjukdomar. Varje år drabbas ungefär 25 000 svenskar. Runt 5 000 överlever inte.

Källa: expressen/hälsoliv/Magnus Hellberg