Publicerat 24 september 2020

Vid den digitala diabeteskongressen EASD presenterades bland annat resultaten av risken att drabbas av vaskulär demens för typ 2-diabetiker jämfört med en icke-diabetiker. En studie baserad på svenska registerdata pekar på en ökad risk för vaskulär demens men inte för alzheimer bland patienter med typ 2-diabetes. Men ett välinställt blodsocker kan minska risken.

Tidigare studier har visat att risken att drabbas av demenssjukdom är förhöjd hos patienter med diabetes typ 2. Nu har ett svensk-brittiskt forskarlag analyserat uppgifter från det svenska nationella kvalitetsregistret NDR och försökt bena ut om risken är högre att drabbas av vissa kognitiva sjukdomar.
Resultaten, som presenteras på den pågående diabeteskongressen EASD, pekar mot att risken att drabbas av vaskulär demens är 36 procent högre bland personer med typ 2-diabetes jämfört med en grupp icke-diabetiker, matchade för kön och ålder. Risken att utveckla icke-vaskulär demens var 9 procent högre i diabetesgruppen.

Däremot såg forskarna ingen ökad risk för att utveckla alzheimer i studiematerialet. Vaskulär demens orsakas av blodproppar eller blödningar medan alzheimer är en neurodegenerativ form av demenssjukdom.
Naveed Sattar, professor vid University of Glasgow och studiens huvudförfattare, säger att resultaten pekar på vikten av att behandla andra riskfaktorer hos patientgruppen, inte minst i primärvården.
– Att komma till rätta med blodglukosvärden, kolesterol, blodtryck och rökning hos patienter med diabetes är extra viktigt för att försöka minska risken att utveckla vaskulär demens.

Forskarna jämförde också patienter med välinställt blodsocker, definierat som HbA1c under 52 mmol/mol, jämfört med de som hade över 87 mmol/mol. Efter att ha justerat för bland annat BMI, blodtryck och njurfunktion kopplade det höga HbA1c-värdet till en dubbelt så hög att utveckla vaskulär demens som det låga värdet.

Varför risken att utveckla just vaskulär demens tycks högre hos patient med diabetes har forskarna inte studerat. Det har heller inte tagit hänsyn till livsstilsförändringar som skett under de sju åren som uppgifterna är hämtade från.
– Det här betyder absolut inte att alla med typ 2-diabetes kommer att utveckla demens, den absoluta risken är fortfarande låg, men med tanke på det ökade antalet personer som utvecklar diabetes typ 2 är vikten av en hälsosam livsstil tydligare än någonsin, säger Naveed Sattar.

Att han började intressera sig för svenska registerdata beror på att han träffade svenska forskare på en EASD-kongress för fem år sedan i Stockholm, ett möte som inte skulle skett vid årets digitala variant.
– Jag lyssnade på en presentation de hade och ställde en fråga som ledde till ett samarbete och att jag nu är gästprofessor vid Göteborgs universitet, säger han.

Totalt ingick 370 000 vuxna individer med diabetes typ 2 i analysen. Medelåldern i studiepopulationen var 64 år och data hämtades från perioden 1998 och 2013.

Abstract:
C. Celis-Morales med flera. Glycated haemoglobin, type 2 diabetes and the links to dementia and its major subtypes: findings from the Swedish National Diabetes Register

Källa: Dagens Medicin

EASD 2020 21-25 september, digitalt, där Mikael Rydén är vetenskaplig sekreterare vid årets EASD, European Association for the Study of Diabetes. Hemsida för EASD.

Läs mer om Mikael Rydén HÄR

European Association for the Study of Diabetes, EASD, är en ideell medicinsk vetenskaplig förening som grundades 1965 där huvudkontoret är baserat i Düsseldorf, Tyskland. Föreningens mål är att uppmuntra och stödja forskning inom diabetes, sprida kunskap och att underlätta dess tillämpning. EASD är ett av de största nätverken i världen med över fler än 5 000 aktiva medlemmar från över 100 länder över hela världen. Medlemskapet är öppet för forskare, läkare, studenter, stipendiater, hälso- och sjukvårdspersonal samt sjuksköterskor från hela världen som är intresserade av diabetes eller relaterade sjukdomar. Varje år håller EASD sitt årsmöte i en europeisk stad med fler än 15 000 delegater från över 130 länder som deltar. Det vetenskapliga programmet innehåller mer än 1 200 föredrag och presentationer om de senaste resultaten inom diabetesforskning av ledande experter på området. Föreningen delar ut fem stora priser varje år: Camillo Golgi-priset, Claude Bernard-priset, Minkowski-priset, Albert Renold-priset och EASD-Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence, där mottagarna av dessa priser håller en föreläsning på årsmötet.

Forskarutbildning Föreningen deltar aktivt i forskarutbildningen genom att organisera innovativa kliniska kurser över hela Europa samt att årligen organisera en EASD Scientists Training Course och en Robert Turner Clinical Research Course.