Tillförlitlighet har jämförts via 600 prover
Testmetodens tillförlitlighet har utvärderats och jämförts med runt 600 prover som tagits genom traditionell diagnostik.
– I den jämförelsen var samstämmigheten mellan vår och den metoden 98 procent, om man slår samman positiva och negativa resultat, säger Björn Reinius till Ekot.
Den nya testmetoden är enligt Björn Reinius nödvändig för att uppfylla det behov av bred testning som krävs under en pandemi.

Källa: Dagens Medicin