Publicerat 3 november 2020

En tablett, som sänker blodsocker och ges till patienter med typ 2-diabetes, kan även skydda njuren vid typ 1-diabetes. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet.
– Detta kan bli stort och göra att många ändrar behandlingen. Njursvikt är ett stort problem och orsakar både lidande och stora kostnader, säger Johan Jendle, professor vid Örebro universitet.

– Men det krävs fler studier som bekräftar resultatet, fortsätter Johan Jendle.
Dapagliflozin har visat sig skydda njuren hos patienter med typ 2-diabetes och forskarna ville ta reda på om den har samma effekt för typ 1-diabetes. 251 patienter med typ 1-diabetes och äggvita i urinen ingick i studien och delades in i tre grupper – en fick placebo, en fick en låg dos av medicinen, 5 mg, och en fick lite högre dos, 10 mg. Sedan jämförde forskarna halten av äggvita i urinen hos patienterna.
– Vi undersökte njurens förmåga att filtrera. Högt blodsocker och högt blodtryck gör att njuren inte klarar det. Jag brukar jämföra med ett melittafilter som går sönder – då rinner sumpen ner i kaffet. Vi vill inte att äggvitan ska rinna ut i urinen, förklarar Johan Jendle.

Låga biverkningar
Hos gruppen som fick en låg dos minskade halten äggvita i urinen med 13 procent. Hos patienter som tagit en högre dos minskade det med 31 procent.
– Dessutom var biverkningarna låga, säger Johan Jendle.

En allvarlig biverkning av den läkemedelsgrupp som dapagliflozin tillhör är att patienter kan få syror, så kallade ketoner, i blodet. Det är ett tecken på akut insulinbrist. Ingen av patienterna i placebogruppen fick detta. Av patienter som tog en låg dos av Dapagliflozin fick 1 procent ketoner i blodet, respektive 4 procent som tagit en högre dos.

Svampinfektioner i underlivet
I undersökningen fick även 3 procent i placebogruppen respektive 5 och 6 procent som tog Dapagliflozin svampinfektioner i underlivet. Forskarna såg också en ökning av urinvägsinfektioner hos patienter som tog tabletten.
– Det ligger i linje med vad man sett tidigare hos patienter med typ 2-diabetes. Och även om det är låga siffror vill man givetvis ta en så låg dos som möjligt för att undvika biverkningar. Men här har vi alltså för första gången sett i en studie att tilläggsbehandling till insulin är associerat med en minskad risk för njurkomplikationer, säger Johan Jendle.

Eftersom frågeställningen njurskydd inte var förspecificerad i studien utan gjord utifrån tidigare insamlade data är nu nästa steg att göra en så kallad prospektiv randomiserad studie för att bekräfta resultaten.

Läs artikeln i The Lancet Diabetes & Endocrinology

Källa: Pressmeddelande Örebro universitet

Läs även Kopplingen mellan njursvikt och diabetes