Publicerat 29 maj 2018

Ing-Britt Fogelberg har jobbat på föreningen SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet, som instruktör för assistanshundar sedan 2003 och utbildade den första diabeteshunden i Sverige 2006.

Ing-Britt Fogelberg arbetar som instruktör och ekonomiansvarig på föreningen SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet och har ett brinnande intresse för hundar. Föreningen som startade 1999 var då den enda i Europa som utbildade funktionsnedsatta personer att träna sina egna hundar till assistanshundar och har under årens lopp utbildat mellan 20 till 25 hundar per år. Ing-Britt är en av 18 instruktörer i SoS som är anställd av förbundet och specialutbildad just för assistanshundar samt utbildad hundpsykolog. Under årens gång har hon utbildat 20 assistanshundar varav ett flertal med inriktning på diabetes. Dessa ekipage, det vill säga hund med förare, har mest varit typ 1-diabetiker, både barn och vuxna, men även någon typ 2-diabetiker.
- Det tar ungefär ett till ett och halvt år att utbilda sin hund till en diabeteshund, säger Ing-Britt.

För att få sin hund att bli en diabeteshund så skickar man in en ansökan till kansliet om utbildning, när hunden är mellan ett till tre år. Om ansökan godkänns så kallas ekipaget till ett lämplighetstest.  Om hunden anses lämplig tillsätts en instruktör av SoS och utbildningen kan starta. Hunden måste ha sin valpperiod bakom sig och helst kommit över puberteten. Med 200-250 timmar, varav 40-50 timmar med instruktör får man verktygen och hunden testas även på halvtid i utbildningen och slutlig examen sker när den är mogen att vara behjälplig till sin förare. I dag finns det 84 ekipage i tjänst i förbundet, varav ett trettiotal diabeteshundar, där de flesta finns i storstäderna.

Hunden håller koll på förarens blodsocker dygnet runt
- För att klara examen måste diabeteshunden ha visat att den spontanmarkerar för diabetes, apportera, t ex hämta blodsockermätare och mat, bära saker, vara sociala och larma vid en eventuell krissituation, fortsätter Ing-Britt.
De ska avlasta och hjälpa sin förare och markerar direkt när blodsockret är för högt eller för lågt. De håller koll på förarens blodsocker dygnet runt.
- Hunden slår faktiskt alla tekniska hjälpmedel genom att markera tidigt och håller hela tiden koll på förarens blodsocker. Man har även märkt att biverkningar hos diabetiker har minskat.

Varje år får de även göra ett årsprov under de åren de är i tjänst, innan de pensioneras vid tio års ålder.
Om jag vill utbilda min hund till en diabeteshund, vilken ras ska jag då välja?
- Det finns ingen specifik ras, vi har utbildat allt från papillon till rottweiler. Det är individen som testas, tillägger Ing-Britt.
När hunden är under utbildning har den ett rött täcke och när den är färdigutbildad har den ett gult täcke på sig. Även loggan på organisationen samt id-kort finns med på täcket så att man kan se var den har gått eller var den tillhör under sin utbildning och att den är i tjänst. Den får då följa med i de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. Det finns även i dag utbildningar för diabeteshundar i Europa som till exempel i England.
- Det är ett mycket intressant, roligt och tillfredsställande jobb i och med att jag följer ekipaget genom utbildningen fram till examen och sedan har fortsatt kontakt under åren, avslutar Ing-Britt.

SoS - Svenska Service- och Signalhundsförbundet har sitt kansli i Perstorp och utbildar förare med olika rörelsenedsättningar, diabetes, epilepsi, narkolepsi samt hörselnedsättningar och deras hundar till välfungerande assistanshundekipage.
Läs mer här


Text: Ann Fogelberg
Foto: SoS