Publicerat 27 november 2023

Diabetesforskare och kardiolog Isabel Goncalves vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) har gått samman med ultraljudsforskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) för att identifiera farliga plack i ett tidigt skede. Teamet vinner nu Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovation för att vidareutveckla sin idé.

Vid åderförfettning lagras fett in i blodkärlens väggar i så kallade åderförfettningsplack. Plack som brister kan orsaka stroke, och det är viktigt att identifiera farliga plack så tidigt som möjligt för att förebygga allvarliga komplikationer.

Kardiolog Isabel Goncalves är verksam som diabetesforskare vid LUDC och samarbetar med ultraljudsforskarna Tobias Erlöv och Magnus Cinthio vid LTH för att utveckla metoder som kan hjälpa personer som är i riskzonen att drabbas av stroke till följd av farliga plack. De tog emot 2023 års pris på 150 000 kronor för Framtidens innovation i kategorin anställd i samband med evenemanget Framtidens innovationer i Lund den 7 november. Typ 2-diabetes ökar risken för åderförfettning och därför är det en grupp som kan bli hjälpt av deras innovation i framtiden.

– Det känns fantastiskt att vi får det här priset för ett samarbete där vi lär av varandra varje dag. Vi behöver den här typen av samarbeten för att skapa innovationer som kan nå patienterna. Ungefär en fjärdedel av de patienter som utvecklar åderförfettningsplack har diabetes så det är en grupp som kan bli hjälpt av vår metod på sikt. En fördel med metoden är att den är enkel, billig och inte kräver några ingrepp eller strålning, säger Isabel Goncalves, professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus (SUS).

Forskarna utvecklar en mjukvara som bygger på ultraljudsteknik. Med hjälp av tekniken är det möjligt att göra detaljerade undersökningar av åderförfettningsplack i halskärlen. Mjukvaran har utvecklats av Tobias Erlöv och Magnus Cinthio som är forskare inom biomedicinsk teknik vid LTH. Deras förhoppning är att innovationen ska förbättra den kliniska bedömningen av patienter med hög risk att utveckla stroke. En nackdel med dagens ultraljudsmetoder är att det inte går att särskilja olika typer av innehåll i vävnader.
– Vi bygger en mjukvara som vi hoppas kan användas i ett tidigt skede. Förhoppningen är att vår metod ska minska lidandet för patienterna och hjälpa sjukvården att spara på vårdkostnader, säger Tobias Erlöv, forskare i biomedicinsk teknik vid LTH.

Om priset
Tillsammans med Sparbanken Skåne delar Lunds universitet ut sammanlagt 500 000 kronor till framtidens innovationer. Priset är tänkt att främja och uppmuntra nyttiggörande av kunskap vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna, så länge de ännu inte nått kommersiell fas.

Idéer som ännu inte har realiserats bedöms på hur stark den framtida innovationen kan bli. Juryn letar efter innovationshöjd, behov, samhällsvärde, hur idén kan främja de globala hållbarhetsmålen, samt skalbarhet och tittar även på teamets driv och passion. I de två kategorierna Anställd respektive Student delas ett förstapris och två hederpriser ut vardera.

Juryn består av:
Erik Renström, Rektor, Lunds universitet,
Martina Kvist Reimer, VD Red Glead Discovery
Karin Ebbinghaus, VD Elonroad
Anna Branten, Founder, Insititute for transition

Länk till pressmeddelande från Lunds universitet

Åderförfettning
Åderförfettning (även kallat åderförkalkning eller ateroskleros) innebär att bland annat fett under lång tid har samlats på insidan av blodkärlen och bildar så kallade åderförfettningsplack. Placken kan skapa förträngningar i kärlet som gör det svårare för blodet att passera, och när placken brister kan det bildas blodproppar i kärlen. Blodproppar kan orsaka plötslig död, hjärtinfarkt eller stroke. Det går att minska risken för åderförfettning genom att äta hälsosamt, sluta röka och vara fysiskt aktiv. Det är inte klarlagt vad det är som gör att personer med diabetes har en ökad risk att få av komplikationer till följd av åderförfettning jämfört med resten av befolkningen.

Källa: Diabetesportalen, Petra Olsson
Foto: Kennet Ruona