Publicerat 8 januari 2024

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat.  Den 10 och 11 januari kommer du ha möjlighet att testa ditt blodsocker helt gratis i Fältöversten i Stockholm och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes. För mer info, besök blodsockerkollen.se, där du kan se var och när vi erbjuder gratis blodsockerkoll under våren.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av typ 2-diabetes. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 och i världen 530 miljoner 2050 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där cirka 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det. Nu har du möjlighet att testa ditt blodsocker gratis och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

- Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för typ 2-diabetes. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas. Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat sex procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa. Genom att erbjuda gratis blodsockerkoll vill vi öka medvetenheten om diabetes och kunna hjälpa personer som eventuellt ligger i riskzonen genom att sprida information om hur man kan förebygga att få typ 2-diabetes genom att leva ett sundare liv gällande kost, vikt och motion, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.
Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Diabetes Wellness Sveriges sjuksköterska kommer finnas på plats för att utföra gratis blodsockerkoll och svara på dina frågor om diabetes. Ta möjligheten och se om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.

Plats: Fältöversten, Stockholm
Tid: Onsdag och torsdag den 10 och 11 januari kl 11-15
Information om diabetes och gratis blodsockerkoll av sjuksköterska på plats. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning. Men ett stick i fingret så får du inom två minuter veta om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.
Kontaktperson: Ann Fogelberg 0707-15 99 85, ann@diabeteswellness.se, blodsockerkollen.se.

Kommande blodsockerkoller:
Torsdag och fredag 11 och 12 januari, kl 11-15, Backaplan, Göteborg
Torsdag och fredag 11 och 12 januari, kl 11-15, Entré, Malmö
Onsdag och torsdag 17 och 18 januari, kl 11-15, Västermalmsgallerian, Stockholm

Håll dig uppdaterad på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.se

Visste du att vi även erbjuder gratis diabetesprodukter?

Se vårt utbud och gör en beställning   Beställ

Vill du stödja kampen mot diabetes?

Se hur du kan bidra  Ge en gåva