Publicerat 10 juni 2022

Ett läkemedel som nyligen godkänts i USA för behandling av typ 2-diabetes har visat sig kunna hjälpa vuxna utan diabetes att gå ned i vikt.

Diabetesläkemedlet Mounjaro, med den aktiva substansen tirzepatid har i en klinisk studie testats i tre olika doser på personer utan diabetes men med fetma och övervikt. Läkemedlet, som nyligen godkändes i USA för behandling av typ 2-diabetes visade sig hjälpa försökspersonerna gå ned i vikt, det rapporterar CNN.

De studiedeltagare som tog 5 milligram av läkemedlet gick i genomsnitt ned 16 kilo. De deltagare som tog 10 milligram fick i genomsnitt ned 22 kilo och de deltagare som tig 15 milligram gick i genomsnitt ned 23,6 kilo.

Genomsnittlig vikt var 104,8 kilo
I studien deltog 2 500 personer utan diabetes som hade ett BMI på över 30 eller personer med ett BMI över 27 och ett viktrelaterat hälsoproblem. Studiedeltagarnas genomsnittsvikt var vid studiens början 104,8 kilo och deras genomsnittliga BMI var 38. Hos vuxna räknas ett BMI på 25 eller mer som övervikt.

Studiedeltagarna injicerade sig själva med tirzepatid en gång i veckan, eller med placebo. Studiedeltagarna fick även rådgivning för att hjälpa dem att äta hälsosamt och färre kalorier samt motionera.

40 procent blev av med 25 procent
Ania Jastreboff, vice direktör för Yale Center for Weight Management, säger att nästan 40 procent av studiedeltagarna blev av med en fjärdedel av sin kroppsvikt och Robert Gabbay, chefsläkare vid American Diabetes Association, tycker att datan från studien är imponerande.
Robert Gabbay har inte varit involverad i studien och menar att den viktminskning som deltagarna i studien fick till och med var större än vad man hade setts i tidigare studier av personer med diabetes.

Sammantaget gick studiedeltagarna utan diabetes ned i genomsnitt 15 till 20,9 procent av sin vikt under de 72 veckor som den kliniska studien pågick. De studiedeltagare som fick placebo gick bara ned 2,4 till 3,2 procent i vikt.

Robert Gabbay påtalar att studier visat att personer med diabetes som behandlas med tirzepatid gått ned i genomsnitt 15 procent av sin vikt.

Källa: DagensPS/Annika Hjerpe