Publicerat 8 februari 2023

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där det i dag är många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Vi på Diabetes Wellness Sverige utför gratis blodsockerkoll på ett flertal platser i landet, mestadels i Stockholmsområdet. Förra veckan besökte vi Fountain House och kollade deras medlemmar samt besökares blodsockervärde.

När Gunilla Byström, verksamhetschefen på Fountain House Stockholm, kontaktade oss på Diabetes Wellness Sverige och frågade om vi skulle kunna komma till deras verksamhet och utföra gratis blodsockerkoll, så sa vi självklart ”ja”.
- Jag hittade er på nätet och såg att ni hade blodsockerkoller på olika köpcentra och tänkte att det vore ju trevligt om ni hade möjlighet att komma till oss, säger Gunilla.
Så i förra veckan besökte vi Fountain House, som är en ideell verksamhet för personer med psykisk ohälsa från 18 år och uppåt.
Verksamheten startade 1980 och Gunilla har arbetat på Fountain House sedan 2011 och sett personer komma och gå.
- Det kommer in nya människor varje vecka.

Fountain House Stockholm har närmare 200 aktiva medlemmar och runt 50 dagliga besökare.
Att verksamheten behövs är helt klart där Gunilla förklarar att personer med svår psykisk ohälsa såsom schizofreni och bipolär sjukdom har 15-20 års kortare medellivslängd än övrig befolkning.
- Psykisk ohälsa kan bland annat vara de som är bipolära och de som har schizofreni. Vi har flera som har pre-diabetes och vissa har även typ 2-diabetes.
Så genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen. Därför finns det även möjlighet att delta i olika motionspass i huset.
- Vi har kortare motionspass två gånger per dag för att bli vän med sin kropp samt två styrketräningspass i veckan.
Av de som mätte sitt blodsocker rekommenderade vi på Diabetes Wellness närmare 20 procent, som hade för högt blodsockervärde, att vända sig till vårdcentral för vidare koll.

Fountain House erbjuder arbete och gemenskap
Fountain House Stockholm är en ideell organisation som arbetar enligt Klubbhusmodellen för psykosocial rehabilitering, som i Sverige kallas Fontänhusmodellen.
- Vi följer de internationella riktlinjerna för klubbhusverksamhet och kvalitetssäkrades år 2019 för tre år framåt av Clubhouse International. På Fountain House Stockholm engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar och deras deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet. Medlemmarna driver fontänhuset tillsammans med ett fåtal anställda handledare och utför allt arbete som uppstår i driften av verksamheten. Vi erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa fortsätter Gunilla.
Så visst är det ett viktigt jobb som de gör. Läs mer om verksamheten HÄR.

Vill du att vi kommer till er verksamhet, kontakta då info@diabeteswellness.se, så får vi se om det finns möjlighet. Annars kan du se var vi är nästa gång på blodsockerkollen.nu.

Text och foto: Ann Fogelberg