Publicerat 11 februari 2022

Amerikansk forskning visar att föräldrar köper 17 procent mindre läsk till sina barn om flaskorna har otäcka varningsbilder för hjärtinfarkt och diabetessår.

Den globala fetmaepidemin fortsätter att öka. I dag är 2 miljarder människor överviktiga eller lider av fetma, varav nästan 40 miljoner småbarn. Det här ökar risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Läsk och skräpmat i kombination med alltmer stillasittande pekas ut av WHO som den främsta orsaken. Ett 50-tal länder har redan inför extra skatt på läsk och forskning visar att ett högre pris minskar konsumtionen.

Test i labb-butik
Forskare vid University of North Carolina i USA byggde upp en ”riktig” butik i ett labb och sedan lät de 325 representativa föräldrar handla i butiken. Frågeställningen var hur mycket de skulle reagera på läskflaskor med otäcka varningsbilder föreställande svåra fotsår och skadade hjärtan.

De föräldrar som slumpades att se sådana flaskor på hyllan köpte 17 procent mindre läsk till sina barn. Det här är den första studien som undersöker hur köpbeteende påverkas av läskiga bilder i något som liknar verkligheten, tidigare forskning har gjorts med webbenkäter.

Otäcka bilder fungerar på cigarettpaket
Varningstexter eller märkning på skräpmat har redan införts i flera länder och har visat viss effekt på köpbeteende, men inget land har ännu testat varnande bilder liknande dem som finns på cigaretter. De otäcka sjukbilderna som numer finns på cigarettpaket i de flesta länder är mer effektiva än bara varningsord visar många studier.

Trots detta så är Erik Hemmingsson, som är överviktsforskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, skeptisk till att införa varningsbilder på läsk i Sverige.

Källa: SVT