Publicerat 19 november 2021

Sexuella problem är en väldokumenterad komplikation till diabetes hos män. Men forskning om hur kvinnors sexualitet påverkas av olika diabetestyper är mycket begränsad. Nu publiceras den första nordiska studien som undersöker sexuell funktion hos medelålders kvinnor med typ 1-diabetes.

– Nästan varannan kvinna i studien hade tecken på sexuell dysfunktion, säger Anna-Marie Wangel, lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet.

I studien har hon och forskarkollegan Karin Stenzelius samlat in enkätsvar från kvinnor i södra Sverige mellan 45–66 år som haft typ 1-diabetes i mer än 15 år.
– Internationellt sett finns ett antal studier om sexuell funktion bland kvinnor i olika åldrar med både typ 1- och typ 2-diabetes. Vi valde att fokusera på kvinnor som haft diabetes typ 1 under en längre tid för att undersöka förekomst av komplikationer på sexuell funktion för just den här gruppen.

Kvinnorna fick frågor kring bland annat lust, förmågan att bli upphetsad och smärta vid sexuell aktivitet. 45 procent av de 177 kvinnor som svarade visade tecken på sexuell dysfunktion.
– En av tre hade problem med att känna sexuell upphetsning, nästan en av fem upplevde smärta vid sexuell aktivitet och en av fyra hade problem med att bli våt vid upphetsning, säger Anne-Marie Wangel.

Sexuell dysfunktion kan kopplas till försämrad livskvalitet och depression. I studien ingick därför även frågeställningar om depressiva symptom. När kvinnorna svarade på frågor om tecken på depression och psykisk ohälsa uppgav närmare 15 procent att de hade återkommande tankar på att skada sig själva.

Nästan 30 procent av kvinnorna med depressiva symptom hade ingen anti-depressiv behandling. Det fanns även ett statistiskt samband mellan låg sexuell funktion och depressiva symtom.

Hur kan vårdpersonal bli bättre på att fånga upp de här problemen?
– En lösning är att ställa öppna frågor till kvinnorna eller att de screenas en gång om året med frågor kring till exempel sexualitet eller hur man mår psykiskt, säger Anne-Marie Wangel.

– Kvinnorna går på sina årliga undersökningar där fokus lätt är på insulininställning och det medicinska. Frågor om sexuell funktion eller besvär från underlivet som att de har smärta eller torra slemhinnor hinns kanske inte med. Depressiva problem hos denna patientgrupp behöver också fångas upp för att kunna hänvisa vidare till psykolog eller kurator.

Relaterad länk