Publicerat 12 februari 2024

Forskare vid Tulaneuniversitetet i New Orleans, USA har granskat siffror från mer än 400 000 personer och kan ha gjort ett viktigt fynd.

Antalet personer som får diagnosen diabetes har ökat kraftigt under många år. Den största andelen fall är typ 2-diabetes, vilket innebär att man har för hög halt socker, så kallad glukos, i blodet. Det kan antingen bero på att kroppens celler har blivit mindre känsliga för det livsviktiga hormonet insulin eller att bukspottkörteln slutar att producera hormonet. Orsaken till sjukdomen kan ligga i en blandning av arv och livsstil.

Men det kan kanske också vara en bra idé att avlägsna en viss ingrediens från matbordet om du vill undvika att risken ökar även för dig. Det är åtminstone en del av slutsatsen i en studie som har genomförts av forskare vid Tulaneuniversitetet i New Orleans, USA. De har granskat data från inte mindre än 400 000 personer från en stor och välkänd medicinsk databas kallad UK Biobank.
De såg att 13 000 deltagare hade hunnit utveckla typ 2-diabetes under loppet av 11,8 år.

Stor skillnad mellan deltagarna
En av deras upptäckter i den stora datasamlingen var att det såg ut att finnas ett möjligt samband mellan tillsatsen av salt i maten och själva sjukdomen. Forskarna har dock inte hittat något faktiskt orsakssamband – vilket innebär att de ännu inte kan bevisa att salt är den direkta orsaken till den ökade sjukdomsrisken.

Forskarna lade märke till att de deltagare som "ibland", "ofta" eller "alltid" tillsatte salt till maten löpte 13 respektive 20 och 39 procent högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med de deltagare som "aldrig" eller "sällan" saltade sin mat.

Större portioner kan vara orsaken
Tidigare studier har visat att saltintaget även kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och förhöjt blodtryck, och nu ska vidare studier visa exakt varför det ser ut att ha betydelse för diabetes. Men enligt forskarna bakom studien kan förklaringen kanske vara att innehållet i saltkaret kan få oss att äta större portioner, vilket ökar risken att vi råkar ut för riskfaktorer som exempelvis övervikt och inflammation.
Forskarna såg dessutom ett samband mellan mycket salt i maten och ett högre BMI samt ett större midjemått.

Forskare som inte har deltagit i studien tvivlar dock på de övergripande slutsatserna.

Inte så enkelt
I nätmediet The Conversation skriver Duane Mellor, som är ledare för evidensbaserad medicin och näring vid Aston Medical School, att det utifrån svarsalternativen exempelvis inte är möjligt att uppskatta hur stor mängd salt som skulle medföra en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Han betonar dessutom att det bara är en observationsstudie och att det, enligt honom, därför ännu inte går att dra slutsatsen att "man kan hjälpa till att förebygga typ 2-diabetes genom att ta bort saltkaret från matbordet", vilket forskarna påstår i pressmeddelandet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Mayo Clinic Proceedings.

Källa: Illustrerad vetenskap, Nanna Vium
Foto: Pixabay