Publicerat 18 juli 2018
Symtomen på hyperglykemi, det vill säga högt blodsocker (blodglukos), kan skilja sig beroende på orsak, typ av diabetes, hur snabbt förhöjningen kommer, hur länge man har haft diabetes, ålder och behandling.
 

Vid förhöjt blodsocker bör man hitta orsaken. Har du haft ett stort födointag eller intagit en extra kolhydratrik måltid, varit stressad eller orolig, haft mindre fysisk aktivitet än vanligt eller möjligtvis haft en infektion i kroppen?

För högt blodsocker leder oftast till trötthet, ökad törst och urinproduktion, dimsyn. Vid diabetes typ 2 kan förhöjt blodsocker klibba fast vid proteiner i kärlväggarna och göra dem styvare och mindre elastiska. Med tiden kan de utvecklas till ärrvävnad – plack – i blodkärlen. Nerverna kan också bli skadade så att du inte känner smärta när du slår på benet.

Även ögonen kan visa på skador, där diabetes är en vanlig orsak till blindhet, och risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke fördubblas. Det är också en av de främsta orsakerna till impotens. 

Blodsockret behöver faktiskt inte ens ligga inom intervallet för diabetes för att det ska uppstå skador. I en stor australiensisk studie (”Risk of cardiovascular and all-cause mortality in individuals with diabetes mellitus, impaired glucose tolerence. E.L. Barr m.fl., Australian Diabetes, Obesity, and Lifestyle Study, 2007.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17576864) där över 10 000 män och kvinnor följdes under ett antal år, upptäckte man att även om risken att dö mer än fördubblades om man hade diabetes räckte det med att ha blodsockervärden inom intervallet för ”försämrad fasteglukos” för att risken att dö för tidigt skulle öka med över 60 procent.

Hjärnan
Tidiga tecken på demens kan mycket väl även till diabetes typ 2. Vi har i många år vetat att diabetiker löper ökad risk för att bli dementa (delvis på grund av problem med blodtillförseln), men det är bara nyligen som man har insett hur stor risken verkligen är. I en färsk studie från Japan (Glucose tolerance status and risk of dementia in the community. T. Ohara m fl Neurology, 2011.) där man följde över 1 000 kvinnor och män i 15 år upptäckte man att diabetiker löpte dubbelt så stor risk som andra för att drabbas av demens.

Dr. Suzanne De La Monte, neuropatolog vid Brown University, säger att diabetes inte nödvändigtvis leder till demens, men utan tvivel är det en viktig faktor. ”Människor tror att typ 2-diabetes ökar förekomsten av Alzheimers sjukdom rejält”, säger hon.

Utseendet
Förhöjt blodsocker får dig även att se äldre ut eftersom kollagen- och elastinmolekyler i huden angrips, vilket gör ansiktet hängigt, påsigt och rynkigt. I en studie mätte forskare från Leiden University i Nederländerna (Looking older: the effect of higher blood sugar levels. Leiden University Med Center, 2011. www.research.leiden.edu/news/looking-older-blood-sugar-plays-a-role.html) blodsockret på över 600 personer. Sedan bad de en grupp oberoende bedömare att försöka gissa personernas ålder.

Personer med lågt blodsocker upplevdes som betydligt yngre än de var, medan det motsatta gällde för de rynkiga personerna med högt blodsocker. Forskarna bedömer att varje extra mmol/l ökar din ”upplevda ålder” med fem månader. (Glukoshalten i plasma anges i millimol per liter, mmol/1.)

Källa: Ur Michael Mosley’s book ”Blodsockerkoll på 8 veckor” och
netdoktor.se