Publicerat 23 februari 2024

Typ 1-diabetes är vanligast förekommande i Finland. Den exakta orsaken till att sjukdomen bryter ut har länge varit ett mysterium, men man vet sedan länge att enterovirusinfektioner har kopplingar till sjukdomen. Finländska forskare har tagit fram ett enterovirusvaccin som nu har testats på människor. Resultaten publicerades i veckan i Europas ledande vetenskapsjournal inom diabetesforskning.

Typ 1-diabetes innebär att kroppen har slutat tillverka insulin. Den som insjuknat behandlas med insulin. Sjukdomen kan inte botas eller förebyggas.
Cirka 50 000 finländare har typ 1-diabetes och sjukdomen har blivit vanligare.
Det finns gott om forskningsunderlag för att enterovirus, i synnerhet av typen Coxsackie B, har en inverkan på att sjukdomen bryter ut.
Enterovirusen orsakar bland annat säsongsinfluensa, hjärnhinneinflammation och höstblåsor, som även kallas hand-, fot- och munsjuka.

Vaccin mot Coxsackie B-virus
Heikki Hyöty, professor i virologi vid Tammerfors universitet, har redan länge forskat i ämnet.
Receptet för det vaccin som nu testas har tagits fram under en tioårig produktutvecklingsperiod, utifrån vilken fem olika typer av Coxsackie B-virus valdes ut för vaccinet.

Enligt forskarna visade sig preparatet vara säkert och framkallade ett bra immunförsvar.
- Vaccinet bygger på ökande forskningsbevis för att Coxsackie B-virusinfektion utgör en risk för att utveckla typ 1-diabetes. Mot bakgrund av dagens kunskap kan dessa virus infektera insulinproducerande celler i bukspottkörteln. Som ett resultat uppstår cellskador som leder till insulinbrist”, säger Hyöty i en forskningsbulletin.

Nästa steg är att fastställa vaccinets skyddande effekt mot infektioner och diabetes. Detta kommer att ta flera år. Vaccinet botar inte sjukdomen, men kan förhindra att den bryter ut.
- Den här studien genomfördes på friska vuxna frivilliga. Härnäst bör vaccinet undersökas på barn, som är den huvudsakliga målgruppen, säger professor Mikael Knip på Helsingfors universitet.

I Finland upptäcks enterovirus i mindre utsträckning än i många andra länder, vilket kan göra finska barn särskilt sårbara för deras potentiella inverkan på diabetes.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Rokote tyypin 1 diabetesta vastaan on yhden askeleen lähempänä: näyttöä kertyi ”pahisvirusten” nujertamiseksi som skrivits av Anu Leena Hankaniemi.

Källa: Yle.fi, Anu Leena Hankaniemi