Publicerat 18 november 2022

Influensasäsongen är på väg och smittspridningen förväntas bli högre än den varit under pandemin. Region Västerbottens smittskyddsläkare uppmanar därför de som rekommenderas vaccination att vaccinera sig innan smittspridningen tar fart. Även i övriga landet rekommenderas influensavaccin till bland annat dig med typ 1- eller typ 2-diabetes.

Under pandemin har smittspridningen av influensa varit ovanligt låg på grund av de restriktioner som varit. I år förväntas smittspridningen hamna på en liknande nivå som innan pandemin.
– Vi har börjat se enstaka fall av influensa, men det är ingen större smittspridning än. Men vi vill gärna att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det nu, så att de har ett bra skydd innan den stora smittspridningen tar fart, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Vaccination rekommenderas till de som är 65 år eller äldre och till de som riskerar att bli allvarligt sjuka om de får influensa.

Hoppas på en hög vaccinationstäckning
Världshälsoorganisationens (WHO) mål är en vaccinationstäckning på 75 procent bland personer som är 65 år eller äldre. Under förra influensasäsongen var intresset för influensavaccin stort i Västerbottens län och 74 procent av invånarna som är 65 år eller äldre valde att vaccinera sig.
– Vi hade mycket god vaccinationstäckning förra säsongen och för att befolkningen ska ha ett skydd inför den kommande influensasäsongen är det önskvärt att vi når samma höga nivå även i år, säger Maria Marklund.

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig från allvarlig sjukdom i influensa.
– Om du som vaccinerad ändå får influensa blir sjukdomen oftast mildare. Så se till att vaccinera dig för din egen och andras skull, säger Maria Marklund.

Hur vaccinationerna går till varierar runtom i länet. På 1177.se/hitta-vard finns information om vad som gäller för vaccination mot influensa hos respektive central vaccinationsmottagning, hälsocentral eller sjukstuga.

På de centrala vaccinationsmottagningarna i Skellefteå och Umeå finns både tidbokning och drop in.

Vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper: 

 • Personer som är 65 år eller äldre.  
 • Gravida efter vecka 12, eller tidigare om kvinnan också rekommenderas vaccination av annan anledning.  
 • Vuxna och barn som är 6 månader eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:  
  • hjärtsjukdom 
  • lungsjukdom, som KOL eller svår astma 
  • typ 1- eller typ 2-diabetes
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
  • kronisk leversvikt eller njursvikt 
  • mycket kraftig övervikt 
  • en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen  
  • flera funktionsnedsättningar 

Vaccinationen är kostnadsfri för de här grupperna i vissa regioner.

Personer som bor med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig för att skydda den de bor med.

Övriga kan vaccinera sig från och med den 5 december om det finns vaccin kvar.

Källa: Pressmeddelande Region Västerbotten