Publicerat 14 november 2022

Den 14 november varje år infaller den internationella diabetesdagen, Världsdiabetesdagen. Det är en dag för att uppmärksamma diabetes och alla de människor som lever med sjukdomen.

Världsdiabetesdagen instiftades år 1991 av International Diabetes Federation (IDF) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att påminna om att diabetes är en sjukdom som ökar hela tiden världen över. Anledningen till att Världsdiabetesdagen infaller den 14 november är att Fredrik Branting, upptäckaren av insulin, föddes just detta datum 1891.
Den 20 december 2006 antog FN en resolution i vilken diabetes lyfts fram som ett hot mot den globala hälsan. I resolutionen pekar FN på allvaret i den snabba utredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om, och bromsa utvecklingen av diabetes.

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där närmare 500 000 personer i Sverige lider av någon form av diabetes. De allra flesta, 85-90 procent har typ 2-diabetes, som ökar mest. Levnadsvanor och ärftlighet är några av orsakerna till att man drabbas av typ 2-diabetes. Risken ökar även med åldern samt om du är överviktig, lider av bukfetma, är stillasittande eller rökare. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Men många vet inte ens om att de har sjukdomen där 150 000 går runt med diabetes utan att veta om det.
Varje år den 14 november uppmärksammar olika organisationer och företag dagen. Diabetes kan leda till följdsjukdomar och ett förkortat liv där vi genom forskningen har förhoppningen om att hitta ett botemedel mot sjukdomen. Vi på Diabetes Wellness Sverige vill på olika sätt att informera om diabetes och sprida kunskap om sjukdomen. Förutom att följa forskningen, informera samt sprida kunskap om sjukdomen vill vi även ge dig tillfälle att ha koll på ditt blodsocker där vi bland annat erbjuder gratis blodsockerkoll. På blodsockerkollen.nu kan du se var vi är nästa gång.

- Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för typ 2-diabetes. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas. Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat tio procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa. Genom att erbjuda gratis blodsockerkoll vill vi öka medvetenheten om diabetes och kunna hjälpa personer som eventuellt ligger i riskzonen genom att sprida information om hur man kan förebygga att få typ 2-diabetes genom att leva ett sundare liv gällande kost, vikt och motion, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för typ 2-diabetes. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen.
Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen. 

Kommande blodsockerkoller:
16 november, Tyresö centrum, kl 11-15
17 november, Tyresö centrum, kl 11-15
23 november, Väsby centrum, kl 11-15
24 november, Väsby centrum, kl 11-15
30 november, Solna centrum, kl 11-15
1 december, Solna centrum, kl 11-15

Information om diabetes och gratis blodsockerkoll av sjuksköterska på plats. Det är dock viktigt att inte äta eller dricka något, utom vatten, en timme före mätning. Men ett stick i fingret så får du inom två minuter veta om du är i riskzonen för typ 2-diabetes.
Kontaktperson: Ann Fogelberg 0707-15 99 85, ann@diabeteswellness.se

Ha koll på våra tider och platser för gratis blodsockerkoll på blodsockerkollen.nu

Text: Ann Fogelberg