Publicerat 26 februari 2024

Tycker du att personer med fetma har sig själv att skylla för sin övervikt? Tune H Pers försöker avliva seglivade myter genom sin forskning om hjärnans betydelse för utvecklingen av fetma. Diabetesforskaren vid Köpenhamns universitet tilldelas nu Leif C. Groop-priset för sin forskning om fetma och typ 2-diabetes.

Tune H Pers som forskar om typ 2-diabetes och fetma tilldelas Leif C. Groop-priset år 2024 för framstående diabetesforskning.
Prismotivering

"Tune H Pers tilldelas 2024 års Leif C. Groop-pris för framstående diabetesforskning som har ökat förståelsen för hur specifika hjärnområden och cellpopulationer reglerar glykemisk kontroll, energihomeostas och genetisk predisposition för fetma. Hans banbrytande forskning kombinerar genetiska data, encellsteknologier och maskininlärning och kan leda till nya behandlingar av patienter med fetma eller typ 2-diabetes."

Leif C. Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum för framstående forskning som är till nytta för patienter med diabetes. Årets pristagare Tune H Pers undersöker bland annat vilken betydelse hjärnan har för utvecklingen av övervikt och fetma, tillstånd som ökar risken för typ 2-diabetes.

– Leif Groops datadrivna förhållningssätt till forskning om metabolism har inspirerat mig under hela min karriär och det gör att det känns hedrande att ta emot det här priset. Många är fortfarande av uppfattningen att personer med övervikt och fetma har sig själv att skylla och det kan påverka självkänslan hos de drabbade. Självklart är det viktigt med en hälsosam livsstil, men alltmer forskning visar att fetma är mer komplext än vad vi tidigare har trott, säger Tune H Pers, docent i cellulär biologi vid Köpenhamns universitet.

Förmågan att kontrollera ätandet
Han är övertygad om att vi kommer att hitta en del av svaren på frågan om vad som orsakar fetma genom att studera mekanismer i hjärnan. Hjärnstammen är den del av hjärnan som förbinder hjärnhalvorna med ryggmärgen och här finns en del av vagusnerven som är känd för att reglera energibalansen i kroppen. I en studie som publicerades i Nature Metabolism identifierade Tune H Pers och hans kollegor flera cellpopulationer i denna del av hjärnstammen som kontrollerar energibalansen hos möss. Forskarna fann att fyra av dessa cellpopulationer hade genuttryck som kunde kopplas till anlag för fetma.  

– Vi visade dessutom att två av dessa cellpopulationer hade särskild betydelse för förmågan att kontrollera ätande. När vi aktiverade dessa cellpopulationer minskade möss med anlag för fetma sitt ätande. Om vi lär oss mer om dessa processer kan vi förhoppningsvis utveckla nya behandlingar mot övervikt, säger Tune H Pers.

Hjärnans betydelse för typ 2-diabetes
Hjärnans betydelse för typ 2-diabetes är ett relativt outforskat område. Det är känt att nervsystemet påverkar ämnesomsättningen och frisättningen av insulin och glukagon. Hypothalamus är ett område i hjärnan som har visat sig ha stark koppling till dessa processer. Tidigare forskning har visat att möss med höga blodsockernivåer fick en tillbakagång av sin diabetes efter en injektion av tillväxtstimulerande protein i denna del av hjärnan. I en studie som publicerades i Nature Communications visade Tune H Pers vilken typ av signalering i hjärnan som behöver ske för att mössen ska bli varaktigt botade från sjukdomen.

– Dagens läkemedel är inte tillräckligt bra på att reglera blodsockret hos alla patienter. Jag tror att vi behöver lära oss mer om vilken betydelse hjärnan har för denna process för att utveckla bättre läkemedel, säger Tune H Pers, som leder en forskargrupp vid Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research vid Köpenhamns universitet.

Står på giganters axlar
Tune H Pers är beräkningsbiolog och kombinerar genetiska data med encellsteknologi och maskinlärning i sin forskning. Intresset för encellsteknologi grundlades när han var postdoktor vid Broad Institute i USA. Encellsteknologi går ut på att undersöka sjukdomsmekanismer på cellnivå för att få en bättre förståelse för hur sjukdomar utvecklas och ta fram mer precisa behandlingar.

– Broad Institute var tidigt ute med tekniken och jag tog med mig kunskaper om teknologin till Köpenhamns universitet där min forskargrupp har använt den för flera studier. Det är viktigt att vi är snabba att ta till oss av nya tekniker och arbetssätt för jag tror att vi ser längre när vi står på giganters axlar, säger Tune H Pers. 

Obesitas – fetma och övervikt
Övervikt kan påverka hälsan negativt. Kraftig övervikt kallas för obesitas eller fetma. Vid obesitas ökar risken för att få sjukdomar som typ 2-diabetes. Det finns många olika orsaker till övervikt och obesitas. Personer med obesitas har oftast ärvt gener som påverkar aptiten och kroppens förmåga att lagra energi. Levnadsvanorna påverkar också vikten. Stress, sömnbrist, psykisk ohälsa och åldrande är faktorer som ökar risken för att gå upp i vikt. Övervikt kan också bero på vissa sjukdomar som påverkar aptiten och ämnesomsättningen, liksom vissa läkemedel.  

Faktorer som påverkar övervikt och fetma (folkhalsomyndigheten.se)

Källa: 1177 

Leif C. Groop-priset
Leif C. Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en ung och framstående forskare inom diabetes som är aktiv i de nordiska länderna. Priset på 100 000 kronor delas ut för framstående forskning som är till nytta för patienter med diabetes.

Priset delas ut i samband med LUDC DPLU Diabetes research day den 27 februari då pristagaren håller en föreläsning.

Länk till evenemanget

Leif Groop
Leif Groop, född 1947, var verksam som professor i endokrinologi vid Lunds universitet från och med 1993 fram till sin pension, och var en av grundarna av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Han avlade läkarexamen vid Berns universitet i Schweiz och sin doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Leif Groop är internationellt erkänd för sina forskningsinsatser om typ 2-diabetes och har presenterat flera uppmärksammade arbeten inom genetik och påvisat sjukdomens heterogenitet. 

Vetenskapliga artiklar

Länk till studien i Nature Metabolism (nature.com)

Länk till studien i Nature Communications (nature.com)

Källa: Diabetesportalen, Petra Olssson
Foto:
Peter Andrew Stanners