Publicerat 7 november 2022

Strunta i nattmackan och få en bättre ämnesomsättning. Så kan resultaten av en nederländsk studie sammanfattas. Studien visar att en begränsning av antalet timmar man äter under dygnet snabbt ger en förbättring av blodglukosnivåer och insulinkänslighet.

Forskarna rekryterade 14 deltagare med typ 2-diabetes i åldrarna 50 till 75 år. Samtliga var mer eller mindre överviktiga. Undersökningen var uppdelad i två faser med en minst fyra veckor lång paus mellan faserna.

I den första fasen fick en grupp under en period av tre veckor inta måltiderna inom tio timmar per dygn, och inte efter klockan 18.00. Kontrollgruppen fick äta som de brukade göra.
Efter pausen bytte grupperna plats med varandra. Kontrollgruppen fick begränsa sitt matintag och den andra gruppen fick äta när de ville.

Frånvaro av fasta nattetid
Bakgrunden till studien är att tidigare undersökningar har visat kraftiga effekter på sockeromsättningen när fönstret för antalet timmar var kortare och mat var tillåtet sex till åtta timmar per dygn. Den nu aktuella nederländska studien tillät måltider under tio timmar då forskarna menar att det är svårt att behålla en strängare kostregim på sikt.

När studien inleddes mättes deltagarnas kroppsvikt och de fick bära en blodsockermätare som registrerades värdet var femtonde minut. Deltagarna instruerades att fortsätta sitt vanliga sovmönster och sin vanliga fysiska aktivitetsnivå.
Utanför tiotimmarsfönstret kunde deltagarna dricka vatten, osötat te eller svart kaffe utan socker.

”Vårt moderna 24-timmarssamhälle kännetecknas av obegränsad mattillgång och störd dygnsrytm, oregelbundna sömnmönster och exponering av konstgjort ljus nattetid. I västerländska länder tenderar människor att sprida sitt dagliga matintag över minst 14 timmar vilket troligen resulterar i frånvaron av en naturlig fasta nattetid”, skriver forskarna och fortsätter:

”Dessa faktorer bidrar alla till utvecklingen av typ 2-diabetes som enligt Världshälsoorganisationen orsakar mer än en och en halv miljon dödsfall per år.”

Bättre blodsockerkontroll
Begränsningen av matintaget till som mest tio timmar per dygn resulterade i att blodsockernivån över dygnet var lägre, framför allt för att blodsockret nattetid. I genomsnitt hade deltagarna under begränsningsperioden normalt blodsocker i drygt 15 timmar jämfört med drygt 12 timmar under kontrollfasen.

Blodsockret på morgonen när deltagarna var fastande var också lägre i tiotimmars-gruppen men antalet blodsockerfall var inte fler.

”Ett ätfönster på cirka tio timmar är en säker och effektiv livsstilsförändring för vuxna med typ 2-diabetes”, sammanfattar forskarna från universitetet i Maastricht, Nederländerna, sina resultat.

Länk till studien.

Källa: Diabetesportalen/Tord Ajanki