Publicerat 22 augusti 2022

Typ 1-diabetes kommer sannolikt att utvecklas oavsett livsstil. För typ 2-diabetes är dina gener en betydande riskfaktor, men här kan din livsstil också påverka risken. Lyckligtvis innebär det att sjukdomen kan förebyggas om man känner till riskfaktorerna.

Typ 1-diabetes uppträder vanligtvis i relativt ung ålder. Vid typ 1-diabetes slutar bukspottkörteln att producera insulin, och du kommer att vara beroende av insulin resten av ditt liv. Vi är inte säkra på vad som orsakar typ 1-diabetes. Sjukdomen har någon ärftlig komponent, men inte i samma utsträckning som typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes är den absolut vanligaste typen av diabetes. Typ 2-diabetes innebär att bukspottkörteln producerar mindre insulin än vad kroppen behöver, eller att kroppen inte kan utnyttja insulinet på ett tillräckligt bra sätt. Sjukdomen uppstår ofta senare i livet. Sjukdomen är ärftlig, och sannolikheten att få typ 2-diabetes är klart högre om man har en anhörig som har sjukdomen. Men vi ser också att typ 2-diabetes drabbar personer som är inaktiva och överviktiga i större utsträckning.

1. Diabetes i familjen
Om en av dina föräldrar har typ 2-diabetes har du nästan 40 procents risk att själv utveckla sjukdomen. Om båda dina föräldrar har typ 2-diabetes är risken att du också utvecklar sjukdomen nära 80 procent. Därmed är ärftlighet den viktigaste riskfaktorn. Ändå är det viktigt att vara medveten om två saker:

• Med en hälsosam livsstil med träning och rätt kost minskar du risken att utveckla sjukdomen. Detta gäller oavsett om du har ett genetiskt anlag eller inte.
• Det är högt blodsocker över tid som orsakar de flesta av sjukdomens allvarliga komplikationer och typ 2-diabetes utvecklas ofta över tid. Det betyder att det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder och upptäcka sjukdomen tidigt. Ju tidigare man får diagnosen desto större möjlighet att förebygga komplikationer och bromsa sjukdomsförloppet.

2. Fetma och kost
All forskning pekar på att övervikt och fetma ökar risken att utveckla typ 2-diabetes. Det gäller oavsett om man har genetiskt anlag för sjukdomen eller inte, men man ska givetvis vara extra försiktig om man har nära släktingar med typ 2-diabetes.
Det är en myt att choklad och godis kan leda till diabetes. Men  om du först har fått diagnosen typ 2-diabetes är det viktigt att ersätta snabba kolhydrater från godis med långsamma kolhydrater. De snabba kolhydraterna gör att blodsockret stiger snabbt och för en diabetiker klarar inte kroppen att reglera detta också.
Att gå ner i vikt kan hjälpa dig att hålla ditt blodsocker under kontroll och därigenom minska konsekvenserna av din typ 2-diabetes. I vissa fall kan viktnedgång och ändrad kost hjälpa till så pass att många upplever att "återhämta sig helt från sjukdomen".

3. Inaktivitet
Alla tjänar på att hålla sig i rörelse och hålla sig i form, men det är särskilt viktigt om du har fått diagnosen diabetes eller om du har flera av riskfaktorerna. När du är fysiskt aktiv ökar aktiviteten i muskelcellerna som bränner socker. Därför rekommenderas det ofta att du går en promenad efter varje måltid. Du kan även dra nytta av styrketräning, eftersom det kan öka muskelcellsaktiviteten på lång sikt.
Det är inte nödvändigt att gå till gymmet, gå en promenad varje dag, gärna lite snabbare än du är van vid. Ta trappan istället för att ta hissen. Gå till och från jobbet istället för att ta bussen.

4. Sluta rök
De flesta har nog insett att rökning och snusning inte är så bra för kroppen. Men tobak innehåller också ämnen som kan förstöra insulincellerna. Detta kan leda till insulinresistens, och denna effekt verkar vara helt oberoende av fetma och fysisk aktivitet. Därför är det viktigt att lägga ner cigaretter och snus, speciellt om man riskerar att få diabetes.

Symtom
Om du löper risk att utveckla diabetes finns det några symtom som du bör vara särskilt uppmärksam på:
-Törst
- Svaghet och trötthet
- Plötslig och oförklarlig viktminskning
- Ständigt behov av att kissa
- Nedsatt syn eller synstörningar
- Långsam läkning av sår
- Inflammationer och infektioner som läker långsamt

Symtomen är ofta väldigt tydliga om man får typ 1-diabetes. Vid 2-diabetas är symtomen mindre uttalade och vi antar att många har typ 2-diabetes utan att ens veta om det. Om du är tveksam kan  du kontakta din husläkare för att få blodsockermätning. Eller gå in på blodsockerkollen.nu och se var vi i Sverige har gratis blodsockerkoll.

Det är främst tre olika mätningar som används för att upptäcka diabetes:
- Fastande blodsocker. Ett värde över 7,0 mmol/l visar att du har diabetes.
- Långtidsblodsocker (HbA1c). Ett värde över 6,5 procent visar att man har utvecklat diabetes.
- Glukosstresstest. Du dricker 75 gram glukos (socker) och mäter ditt blodsocker efter två timmar. Om du fortfarande har mer än 11,1 mmol/l visar det att du har diabetes.

Källa: diabeteswellness.no