Publicerat 8 april 2022

Kontinuerlig mätning av blodsockret, till exempel genom en sensor på armen som mäter blodsockervärdet ger bättre kontroll. Medicinsk behandling kan ibland vara nödvändigt, men tekniska hjälpmedel skulle kunna hjälpa fler att överblicka sin sjukdom och få en effektivare och bättre egenvård, skriver Örjan Arwidsson.

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar och bara i Region Värmland lever tusentals personer med diabetes, varav majoriteten med typ 2-diabetes. För oss som lever med diabetes, är en god blodsockerkontroll den enskilt viktigaste faktorn, för att undvika allvarliga akuta problem och kroniska komplikationer. Förändrade kost- och motionsvanor är nödvändigt, men inte alltid tillräckligt och då krävs det andra insatser.

I dag finns det enkla tekniska hjälpmedel som gör att personer med diabetes kontinuerligt kan mäta sina blodsockervärden, vilket skapar större kontroll över den egna sjukdomen, samt ger ökad trygghet och frihet. Tekniken erbjuds dock sällan till personer med typ 2-diabetes.

Det ser olika ut i olika regioner och det kan till och med variera beroende på vilken vårdcentral du besöker. Enligt Nationella diabetesrådets statistik från 2021 är det endast 0,4 procent av de med typ 2-diabetes i Region Värmland, som har sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, detta jämfört med riksgenomsnittet om cirka fyra procent.

Personer som inte har diabetes behöver sällan tänka på sitt blodsocker, men för oss diabetiker är det ständigt närvarande. Att behöva sticka sig i fingret för att mäta blodsockervärdet flera gånger om dagen upplevs av många som ett stort hinder i vardagen. En nackdel med metoden är också att blodet kontrolleras sporadiskt och oftast ger ögonblicksbilder av sockernivåerna i blodet.

Kontinuerlig mätning av blodsockret, till exempel genom en sensor på armen som mäter blodsockervärdet under hela dygnet ger bättre kontroll jämfört med att regelbundet sticka sig i fingret. Dessutom är det enkelt att läsa av sina värden i sin mobiltelefon eller annan digital plattform, och på sikt skulle även vårdkontakter med sjuksköterska eller läkare kunna ske digitalt.

I Region Värmland pågår ett aktivt arbete med att säkerställa god och nära vård. I januari 2022 presenterades målbilden för omställningen. Ett exempel som lyfts fram är införandet av patientkontrakt i vården. Det består bland annat av fasta vårdkontakter med samordningsansvar och sammanhållen planering. För oss i Diabetesföreningen är omställningsarbetet mycket välkommet, då sjukdomen gör att vi regelbundet behöver genomgå vissa undersökningar för att undvika komplikationer.

Basen för behandling av typ 2-diabetes är dock egenvård. Medicinsk behandling kan ibland vara nödvändigt, men tekniska hjälpmedel skulle kunna hjälpa fler att överblicka sin sjukdom och få en effektivare och bättre egenvård, vilket gynnar både individen och sjukvården.

Under pandemiåren har andelen personer som drabbas av diabetes ökat. Region Värmlands egna prognoser visar också att diabetes är en av de sjukdomar som kommer att öka framöver. Därför behöver Regionen göra det lättare för vården att använda och tillhandahålla innovativa tekniska lösningar även till personer med typ 2-diabetes som har behov. Att få rätt vård i rätt tid har en rad samhällsekonomiska fördelar, men ännu viktigare är det att det kan förenkla och förlänga liv.

Källa: Örjan Arwidsson, Karlstads diabetesförening/NWT