Vi är en insamlingsstiftelse som sedan 2006 finansierat forskning och infortmerat allmänheten om diabetessjukdomar. 

Tillsammans med våra systerorganisationer i Norge, England, Frankrike, Finland och USA har vi ett gemensamt mål: att hitta ett botemedel mot diabetes!