Publicerat 9 juni 2021

Sigrid Therapeutics vd Sana Alajmovic har tagit hem förstaplatsen på Nova 111-listan i kategorin Life Science. Målet med listan är att hitta talanger under 36 år utifrån förmåga och potential, oavsett kön och bakgrund. Talanglistan är evidensbaserad och meritokratisk, då varje person testas och bedöms utifrån beprövad urvalsmetodik.

Sana Alajmovic utsågs nyligen även, för andra året i rad, till en av Framtidens kvinnliga ledare av chefsorganisationen Ledarna. Utmärkelsen ges till kvinnliga ledare som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.
- Ledarskap för mig handlar om att våga utmana etablerade strukturer. Jag är trött på att leva i ett samhälle där vi fokuserar mer på att hantera sjukdomar än att förhindra dem. Med Sigrid vill jag bygga ett bolag och driva en samhällsförändring som fokuserar på preventiv häls, säger Sana.

Nu har medtech-uppstickaren tagit ett stort kliv närmare miljardmarknaden. Sigrid Therapeutics, som utvecklat ett unikt koncept för att förhindra två av världens största hälsoutmaningar, diabetes och fetma, har genom ett samarbetsavtal med japanska AGC Si-Tech tagit ett stort kliv närmare lansering.
Två av världens största hälsoutmaningar, typ 2-diabetes och fetma, kan förhindras med Sigrid Therapeutics unika koncept, SiPore15®, där speciellt skräddarsydda kiseldioxpartiklar intagna i samband med måltid minskar upptaget av kolhydrater och fetter i tarmen. Produkten riktar sig till personer i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes, prediabetiker, och nyligen diagnostiserade typ 2-diabetiker.   

Nu tar den svenska medtech-uppstickaren ett stort och viktigt kliv närmare ett marknadsgenombrott tack vare ett produktionsavtal med japanska AGC Si-Tech, AGC, som säkrar tillgången till industriell storskalig produktion av SiPore15®.
- Diskussioner med AGC har pågått under flera år och vi är mycket nöjda med att vi nu landat ett avtal och lyckats skala upp tillverkningen av SiPore15®, fortsätter Sana. 
Japanska AGC är ett företag med hundraåriga anor och experter inom komplex kiselproduktion samt ledande inom glas-, elektronik-, kemikalie- och keramikindustrin.

Samtidigt har Sana Alajmovic i dag tagit hem förstaplatsen på Nova 111-listan i kategorin Life Science. Målet med listan är att hitta talanger under 36 år utifrån förmåga och potential, oavsett kön och bakgrund. Talanglistan är evidensbaserad och meritokratisk, då varje person testas och bedöms utifrån beprövad urvalsmetodik.

Sana Alajmovic utsågs nyligen även, för andra året i rad, till en av Framtidens kvinnliga ledare av chefsorganisationen Ledarna. Utmärkelsen ges till kvinnliga ledare som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.
- Ledarskap för mig handlar om att våga utmana etablerade strukturer. Jag är trött på att leva i ett samhälle där vi fokuserar mer på att hantera sjukdomar än att förhindra dem. Med Sigrid vill jag bygga ett bolag och driva en samhällsförändring som fokuserar på preventiv häls, förklarar Sana.

Behandlingen av prediabetes i dag sker med livsstilsförändringar, kosttillskott och en icke godkänd användning av diabetesläkemedlet Metformin. Samtidigt misslyckas majoriteten av patienter med att äta och motionera sig till bättre hälsa. Marknaden för diabetesprevention väntas trefaldigas under de närmaste sex åren till 1,8 miljarder dollar i USA, Tyskland, Frankrike, England, Italien och Spanien. Liknande tillväxt väntas i marknaden för fetma som idag är värd 6,1 miljarder dollar.
- Vi ser ett ökat intresse på marknaden och räknar med att ha ett kommersiellt partneravtal på plats inom två till tre år, berättar Sana.

Men innan dess väntar en studie i EU på 400 prediabetiker och typ 2-diabetiker, vars resultat kommer ligga till grund för en ansökan om CE-märkning i Europa.
- Med storskalig produktion på plats kommer vi också att snabba på dialogen för lansering av produkten i USA som ett kosttillskott, själva eller med en partner, avslutar Sana.

Om Sigrid Therapeutics:
Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade material för prevention och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2-diabetes. Företagets ledande produkt SiPore15® baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPore15®, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15® är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora silikonpartiklar med skräddarsydd porositet som tillverkas med hög precision. Kliniska studier i människa visar på en signifikant blodsockersänkning efter intag av SiPore15®. Efter marknadsgodkännande kommer SiPore15® att vara den första tillgängliga produkten i sitt slag för personer som riskerar att utveckla typ-2 diabetes. https://www.sigridthx.com/.

Om AGC:
Genom en historia av teknisk innovation som sträcker sig över 100 år har AGC skapat nya värden inom affärsområdena Glas, Elektronik, Kemikalier och Keramik.

Enligt sin AGC plus 2.0-ledningspolicy har AGC Group positionerat sin Life Science-verksamhet som ett av sina strategiska tillväxtområden. AGC SI Tech, en leverantör av fina kiseldioxidmaterial, ingår som en del av Life Science-verksamheten tillsammans med AGC: s biofarmaceutiska CDMO, småmolekylära farmaceutiska och agrokemiska tjänster. AGC-gruppen arbetar med läkemedelsföretag och andra underleverantörer till industrin, något som kommer att bidra till patienternas välbefinnande och samhället som helhet.

Källa: Pressmeddelande och foto Sigrid Therapeutics

Läs  mer om Sana HÄR