Publicerat 17 december 2021

Doktorand Anders Lindunger har jobbat som tandläkare i över 30 år. Han har bland annat varit klinikchef på Spånga Folktandvård och har bland annat varit delprojektledare för det tvärprofessionella samverkansprojektet inom 4D. Den 26 november antogs han och tar därmed platsen som Folktandvården Stockholms 13:e doktorand.

Anders Lindungers projekt är redan känt som DentDi, det vill säga den samverkansmodell som Anders, i en tidigare roll som projektledare, tillsammans med forskare inom såväl primärvård som tandvård har arbetat fram och genomfört vid utvalda kliniker inom Folktandvården Stockholm och Akademiskt Primärvårdscentrum.  

Samverkansmodellen syftar till att kunna upptäcka personer som är i riskzonen för typ 2-diabetes vid en vanlig tandundersökning. Just nu är DentDi pågående vid åtta kliniker inom Folktandvården som arbetar tillsammans med närliggande vårdcentraler. 

- Den kreativitet och innovationslust som genom DentDi satt igång ett utvecklingsarbete ska nu evidensbaseras. Att ge projektet robusta forskningsresultat kan skapa förutsättningar för nya rutiner som kan omsättas i praktisk klinisk nytta för regionens medborgare, berättar Anders. 

De forskningsfrågor som undersöks inom ramen för projektet är: 

  1. Kan ökad risk för karies och parodontit användas för tidig identifiering av personer med prediabetes eller typ 2-diabetes? 
  2. Kan vi identifiera specifika biomarkörer i saliv som kan kopplas till identifiering av personer med ökad risk för prediabetes eller typ 2-diabetes? 

Projektets titel är ”Tidig upptäckt av prediabetes och typ 2-diabetes hos individer med munsjukdomar – Selektiv screening inom tandvården i samarbete med primärvården”. 

- Det är fantastiskt roligt att Anders tagit chansen att genomföra en forskarutbildning och därmed ge Folktandvården möjlighet att genomföra klinisk forskning i samverkan med primärvården, säger Pia Skott, en av Folktandvårdens två forskningschefer och Anders bihandledare. 

Huvudhandledare för avhandlingen är Tülay Lindberg vid Karolinska Institutet. Bihandledargruppen består av Pia Skott (Folktandvården Stockholm), Anna Morawski (Akademiskt Primärvårdscentrum), Claes-Göran Östensson och Timo Sorsa (Karolinska Institutet).

Källa: Folktandvården

Läs mer om Anders Lindunger ”Din munhälsa kan visa risk för diabetes” HÄR